Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

5 dôvodov, prečo sa výrobné spoločnosti nezaobídu bez ERP

Mobilná orientácia na neustále porovnávanie s konkurenciou v strojárenskom priemysle a výrobe zariadení sa vo veku digitalizácie čoraz viac vyostruje. Flexibilné ERP systémy sú centrálnym komponentom pre riadenie všetkých obchodných procesov, aby vyzdvihli a podporili všetky konkurenčné výhody spoločnosti. Ako však môžu výrobcovia strojov a zariadení konkrétne profitovať z takéhoto riešenia?
 
1. jednoduchý výpočet nákladov na produkt a projekt
Integráciou a riadením podnikových procesov je možné realizovať projektové plánovanie v ERP systéme . Pri výrobe strojov a zariadení musia výrobcovia na seba zvyčajne vziať veľké finančné záväzky.
Keďže všetky výrobné procesy, logistiku a plánovanie projektov možno bezproblémovo zmapovať v inteligentnom ERP systéme Asseco APplus, možno jednoducho implementovať kalkulácie nákladov bez obmedzenia len na jednu oblasť alebo odvetvie. V tomto ohľade sú obzvlášť užitočné podrobné analýzy odchýlok založené na predbežných, priebežných a následných výpočtoch, aby bolo možné efektívne reagovať na zmenené požiadavky. Z dlhodobého hľadiska to vedie k efektívnej minimalizácii nákladov a vysokej spoľahlivosti dodávky.
Okrem výroby a logistiky je samozrejme dôležitým nástrojom aj integrovaný projektový manažment. Týmto spôsobom je možné integrovať výpočtové funkcie alebo „proof of concept“1 do interných procesov projektu. Jednoduchý prístup ku všetkým relevantným údajom zaisťuje jasné plánovanie zdrojov a zároveň umožňuje rozsiahle kalkulácie nákladov na projekt.
 
2. inteligentná optimalizácia procesov
Keďže ERP systém centrálne riadi procesy a zbiera dáta od zainteresovaných aktérov, napr. od dodávateľov alebo zo samotných strojov, možno tieto informácie efektívne využiť na optimalizáciu procesov. Výsledkom je lepšia predvídateľnosť, transparentný prehľad a rôzne možnosti riadenia.
Môžete napríklad identifikovať a eliminovať slabé stránky v počiatočnom štádiu a tým optimalizovať efektivitu vašej výroby. Toto dosiahnete, ak využijete prediktívnu údržbu, čiže systém včasného varovania, čo v praxi znamená, že vykonáte servis a opravu strojov skôr, ako dôjde k poruchám. Umelá inteligencia vo výrobnom softvéri Asseco APplus dokáže analyzovať výrobné procesy, identifikovať konštelácie kritických parametrov a eliminovať nepodarky a prestoje.
ERP Maschinen- und Anlagenbau 
obr. Plánovanie podnikových zdrojov vám umožňuje optimalizovať vaše procesy
 
Prostredníctvom cielenej analýzy dát môžete dosiahnuť aj nákladovo optimalizované a všeobecne vyššie využitie strojov, čo má zase pozitívny vplyv na ekonomický rast. Okrem toho existuje mnoho ďalších funkcií, ktoré vám inteligentný ERP systém môže ponúknuť. Môžeme spomenúť nasledovné:
 
  • Postupne rastúce kusovníky
Pri zadávaní ponúk alebo objednávok sa často nepracuje s pevne definovanými kusovníkmi. Kusovník a zoznam použitých dielov vo vyrobených predmetov sa často objaví až neskôr alebo sa neskôr zmení. Výroba však musí začať vyrábať skôr, ako sa zadajú všetky údaje a podrobne sa definujú kusovníky. Inteligentný ERP systém vám umožňuje vytvárať postupne rastúce kusovníky. Takto je možné postupne rozširovať údaje o zákazníkoch a od zákazníkov a nepretržite navrhovať alebo dokonca aj revidovať diely v už počas výrobného procesu.
 
  • Konfigurácia produktov/Výroba variantov
Okrem už existujúcich kusovníkov alebo konfigurácie produktov je možné v softvéri flexibilne prispôsobovať varianty. Produkty je možné špecificky konfigurovať a zobrazovať v predajnej aj výrobnej časti softvéru.
 
3. nekomplikovaná zákazková výroba s vysokou mierou spokojnosti zákazníkov

„Riešenie šité na mieru daného odvetvia vám umožňuje efektívnu zákazkovú výrobu prispôsobenú konkrétnej zákazke.“

Na základe údajov dostupných v systéme môžete jednoducho a optimálne vychádzať v ústrety individuálnym požiadavkám zákazníkov. Vďaka tomu dochádza k efektívnemu využívaniu zariadení a ľudských zdrojov. Hladký proces zároveň podporuje vaše služby a zabezpečuje zvýšenú spokojnosť zákazníkov.

4. bezproblémová spolupráca (Interne aj externe)
Vezmite to kratšou cestou - Keďže všetky procesy v strojárstve a pri výrobe zariadení je možné bez problémov riadiť inteligentným ERP systémom Asseco APplus, komunikácia medzi oddeleniami je oveľa jednoduchšia. Ak majú zamestnanci príslušné prístupové povolenia, už ich nebudú obmedzovať žiadne časovo náročné komunikačné kanály.
Okrem toho je možné zjednodušiť aj komunikáciu so zákazníkmi. Napríklad môžete zákazníka zo systému jednoducho a rýchlo informovať o tom, že ste zaznamenali jeho objednávku a že už bola napríklad expedovaná.

5. neustály tok informácií
Centrálna správa dát umožňuje neustály tok informácií vo výrobe. Materiálové toky a logistické procesy je možné prostredníctvom zberu aktuálnych údajov automatizovať a neustále monitorovať a optimalizovať. Takisto je možné predvídať alebo včas vyriešiť problémy, ktoré by sa teoreticky mohli vyskytnúť. Systém plánovania podnikových zdrojov vám tak umožňuje efektívnu a finančne ziskovú výrobu.


6. rozšírte konkurenčné výhody v strojárskom priemysle a pri výrobe zariadení
Uvedené výhody ukazujú, že výrobcovia strojov a zariadení profitujú z investície do ERP systému. Priemyselné riešenia už štandardne ideálne pokrývajú vaše špecifické požiadavky. Ponúkajú tiež príležitosť rozšíriť konkurenčné výhody, znížiť náklady a zvýšiť akceptáciu zo strany používateľov.
Pripravil: Asseco Solutions
Zdroj: https://www.applus-erp.de/
Publikované: 30.05.2022
Asseco HELIOS iNuvio pomohol VAGONKA INTERIORS zjednotiť agenduInovácie posúvajú Asseco HELIOS iNuvio aj firmy, ktoré ho používajú vpred

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk