PODPORA

Naša starostlivosť nekončí implementáciou IS.
Skúsený tím odborníkov je Vám stále na blízku.
Našim cieľom je Vaša dlhodobá spokojnosť.

20 000
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 200
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Rátajte so 100 % nasadením
už pred implementáciou systému

S našou podporou Vášho informačného systému môžete rátať od úvodných analýz, cez testovanie a implementáciou až po servis 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Podpora pred 
implementáciou

Pred nasadením Vám pomôžeme s analýzou aktuálneho stavu aj kľúčových indikátorov výkonnosti a poradíme s návrhom procesov.

 • Poradenstvo pri návrhu procesov
 • Analýza obehu dokladov vo firme
 • Analýza kľúčových indikátorov výkonnosti (KPI)
 • Analýza aktuálneho stavu systémov (As-Is)

Podpora prevádzky 
informačného systému

Po implementácii systému ostávame s Vami. Monitorujeme celkový priebeh fungovania, predovšetkým kritické komponenty a zálohujeme dáta. Môžete sa spoľahnúť na našu profesionálnu podporu až do režimu 24/7.

 • Dohľad nad behom systému
 • Monitoring kritických komponentov systému
 • Zálohovanie dát
 • Riešenie kolízií na rozhraní systémov v prípade integrácie na iné systémy

Podpora 
užívateľov

Oboznámime Vašich zamestnancov s možnosťami, ako čo najefektívnejšie využívať naše systémy. Podrobne vysvetlíme i najnovšie zmeny v legislatíve.

 • Školenie používania systému
 • Školenie tvorby vlastných tlačových výstupov a reportov
 • Poradenstvo cez portál, mail, alebo telefón