Kontakt

Asseco Solutions, a. s., Slovensko

Kontaktujte nás
Sídlo spoločnosti
Asseco Solutions, a. s.
GBC V, Galvaniho 19
821 04 Bratislava 2
Slovensko
Navigovať
IČO: 00602311
IČ DPH: SK2020447990
DIČ: 2020447990
IBAN: SK5809000000000177990855
BIC CODE: GIBASKBX
bankové spojenie: SLSP, a.s. Bratislava
číslo účtu: 0177990855/0900
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.: 81/B
Pobočka
Košice
Werferova 1
040 11 Košice
Slovensko
Pobočka
Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovensko
Pobočka
Žilina
Univerzitná 8661/6A
010 08 Žilina
Slovensko
Pobočka
Poprad
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad
Slovensko