Asseco SPIN

Slovenský ERP systém. 
Svetové parametre.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Optimalizované riadenie firemných procesov v stredne veľkých aj veľkých spoločnostiach.

Asseco SPIN je slovenský podnikový softvér so svetovými parametrami. Dokáže sa maximálne prispôsobiť Vašim potrebám i dostupným prostriedkom.

Asseco SPIN dostane riadenie Vašej firmy na novú úroveň. Ponúka množstvo kvalitných manažérskych nástrojov na spracovanie komplexných dát a jednoduchú, intuitívnu obsluhu. Systém je vo svojej komplexnosti plne škálovateľný a moduly sú dokonale prepojené. Je dostupný aj online pomocou webovej aplikácie iSPIN.

Asseco SPIN získate špičkový softvér vyvinutý špeciálne pre potreby slovenského trhu a tiež spoľahlivé konzultačné služby dostupné vo všetkých regiónoch.

Asseco SPIN

Jeden systém, množstvo výhod

PREHĽAD 
O VAŠOM BIZNISE

Prehľad s komplexným systémom reportovacích Business Intelligence nástrojov pre celý manažment, kdekoľvek v dosahu internetu.

PRISPÔSOBIVOSŤ 
SYSTÉMU

Keď rastie váš biznis, systém SPIN rastie spolu 
s ním. Vďaka úpravám na mieru, modulárnosti, škálovateľnosti, multimandátnosti vás systém SPIN nebude nikdy obmedzovať.

100% 
ZROZUMITEĽNOSŤ

Budete si rozumieť. SPIN totiž hovorí a myslí ako Vy, funguje vo Vašej odbornej terminológii. Vďaka funkcii voliteľných evidencií, systém používa Vaše názvoslovie.

VŽDY 
PORUKE

Vďaka množstvu špecialistov v regiónoch sme Vám flexibilne k dispozícii v ktorejkoľvek fáze implementácie i počas bežnej prevádzky.

TOP 
TECHNOLÓGIE

Overená platforma MS.NET, trojvrstvová architektúra a maximálna bezpečnosť. A navyše kvalitné API rozhrania na perfektnú integráciu s externými SW.

NONSTOP 
VÝVOJ

Sledujeme trendy a vnímame Vaše požiadavky. SPIN neustále vyvíjame. K lepšiemu.

Informačný systém  
vyladený pre biznis

Asseco SPIN je vynikajúci základ informačnej podpory pre Vaše podnikanie. Naše riešenia vychádzajú z robustnej základnej funkcionality, ktorú dokážeme efektívne modifikovať. Stovky implementácií sú dôkazom schopnosti systému pokryť akúkoľvek odvetvovú špecializáciu.

Asseco SPIN je mimoriadne stabilný. Spoľahlivo zvláda obrovské objemy transakcií. Bez problémov dokáže zabezpečiť riadenie viacerých samostatných spoločností, ktoré si vyžadujú vzájomné prepojenie a fungovanie na jednotnej platforme. Je použiteľný nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí. Ponúka viacero jazykových mutácií spolu s medzinárodnými účtovnými štandardami US, GAAP a IFRS a najdôležitejšie tlačové výstupy v angličtine.

Navyše má implementované prístupy bezpapierovej kancelárie vďaka vynikajúcej kombinovateľnosti modulov. Či už ide o príjem dokumentov, ich skenovanie a následný pohyb v rámci spoločnosti, alebo elektronické schvaľovanie a podporu elektronických formátov pri výstupe zo spoločnosti. Nechýba integrované podpisovanie faktúr elektronickým podpisom, ich odosielanie a podpora medzinárodných štandardov výmeny elektronických dokumentov – EDI.

Váš biznis má našu plnú podporu

Vždy začíname dôkladným pochopením Vašich požiadaviek a riešenia zostavujeme presne na mieru.

Pred nasadením Vám pomôžeme s analýzou aktuálneho stavu aj kľúčových indikátorov výkonnosti a poradíme s návrhom procesov.

Po implementácii systému ostávame s Vami. Monitorujeme celkový priebeh fungovania, predovšetkým kritické komponenty a zálohujeme dáta. Môžete sa spoľahnúť na našu profesionálnu podporu až do režimu 24/7. Spojte sa s nami spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje.

K dispozícii máte integrovaný portál pre klientov Moje konto, online helpdesk JIRA, telefonickú linku na operatívne poradenstvo, e-mail a využiť môžete i osobnú konzultáciu.

Ak sa rozhodnete pre profesionálne Asseco školenia, môžete sa prihlásiť do pravidelne organizovaných školení vo Vašom regióne, alebo si objednať súkromné školenie na mieru pre Vašu firmu. Oboznámime Vašich zamestnancov s možnosťami, ako čo najefektívnejšie využívať naše systémy. Podrobne vysvetlíme i najnovšie zmeny v legislatíve.

Moduly systému Asseco Spin Commercial 

Základné ovládanie

Jadro systému Asseco SPIN je plne mandantné a systém je pripravený rásť spolu s Vaším biznisom.

 • Systém
 • Jazyky
 • Spoločné číselníky
 • Dokumenty

Ekonomika

Základom každého ERP je správa ekonomickej agendy. Asseco SPIN patrí medzi najkomplexnejšie riešenia na trhu.

 • Účtovníctvo
 • Manažérske účtovníctvo
 • Majetok
 • Banka
 • Pokladňa
 • Controlling
 • Fakturácia
 • Pohľadávky a záväzky

Manažment

Prehľad o Vašej firme, na jednom mieste.

 • Reporting
 • SPINCharts
 • Workflow
 • Oracle BI
 • QlikSense

Mzdy

Systém umožňuje komplexnú správu miezd pre spoločnosti ľubovoľnej veľkosti.

 • Mzdy
 • Riadenie ľudských zdrojov

Obchod

Pohyby materiálu a tovarov, plánovanie logistických tokov, skladová evidencia, fakturácia, kompletný nákup i predaj.

 • Sklady
 • Cenotvorba
 • Nákup
 • Predaj
 • Intrastat
 • Pokladničný predaj (maloobchod)

Výroba

Modul zabezpečuje prehľady o stave výroby, plánovaní a histórii. Zefektívňuje procesy a celú výrobu.

 • Plánovanie
 • Štíhla výroba
 • Výroba
 • Integrácia výroby na iné systémy

Integrácia

Asseco SPIN má robustnú integračnú vrstvu na prepojenie s externým softvérom.

 • Integrácia na iné systémy
 • Vstupné a výstupné formáty

Moduly na mieru

Nenašli ste modul, ktorý potrebujete? Naprogramujeme ho priamo Vám na mieru.

 • Verejná správa
 • Lízing
 • CRM
 • Veľkoobchod
 • Vlastný modul na mieru

Doplňujúce moduly

Ekosystém softvéru Asseco SPIN ponúka množstvo doplňujúcich modulov, ktoré poskytujú pokročilé funkčnosti presahujúce bežné ERP.

 • Pošta
 • Cestovné príkazy
 • Doprava
 • Zmluvy
 • EDI

Nemusíte meniť Vaše predstavy. 
My zmeníme systém.

Inovatívnosť a flexibilita našich klientov je inšpiráciou aj pre nás. Vďaka tomu dokážeme rýchlo a efektívne meniť funkcionalitu Asseco SPINu tak, aby spĺňal aj tie najprísnejšie kritériá a nároky.

Vo svojej DNA má mimoriadnu prispôsobiteľnosť. Umožňuje rozsiahly stupeň customizácie, ktorý by ste v porovnateľných konkurenčných systémoch hľadali len veľmi ťažko.

 • Na prvej úrovni sú to menšie úpravy, ako zmeny farieb alebo názvy okien, pričom tie si dokáže urobiť priamo používateľ.
 • Admin na na strane klienta vie realizovať väčšie zásahy druhého stupňa.
 • Tie najväčšie treťostupňové úpravy zrealizujú v prípade potreby naši programátori.

Samozrejmosťou sú pravidelné aktualizácie systému v zmysle platnej legislatívy a plošných inovácií.

Príklady úprav systému Asseco SPIN v praxi:

 • Softvérové riešenie distribučnej linky dennej tlače a časopisov s celoslovenským pokrytím.
 • Automatizované preverenie bonity klienta v nebankovom registri (NRKI) s vlastným vyhodnotením.
 • Softvérové riešenie pokladníc pre samostatné predajné miesta, vrátane stand-by riešenia s okamžitou obnovou bodu v prípade zlyhania hardvéru. Ideálne riešenie pre non-stop prevádzky.

Opierame sa o preverené technológie  
a štandardy

Bezpečnosť a stabilita systému sú pre nás kľúčové. Dôvernosť uložených informácií a ich integritu garantuje databáza Oracle.

Asseco SPIN pre pracovné stanice je prispôsobený pre 64-bit verzie operačného systému Windows, vrátane podpory pre Windows 10.

Technologické nároky pre databázový server:

Podporované operačné systémy databázového servera certifikované operačné systémy pre databázy Oracle 10g (32 a 64 bit) na platforme x86, Itanium a AMD 64/EM64T:

 • Red Hat Enterprise Linux 5
 • Microsoft Windows 2003 a vyšší

Podporované verzie databázového systému :

 • Oracle 11g R2 a vyššia

Qlik Sense

S Qlik Sense objavíte budúcnosť už dnes!

Qlik Sense je moderné business intelligence riešenie novej generácie, ktoré patrí medzi absolútnu svetovú špičku v oblasti analýzy a vizualizácie dát. Údaje spája rovnako ako ľudský mozog tzv. asociatívnym spôsobom, poskytuje odpovede na ľubovoľné biznisové otázky bez potreby prípravy špecializovaných zostáv a reportov zo strany IT a controllingového oddelenia.

Qlik Sense: V čom je taký jedinečný?

 • je postavený na najmodernejších technológiách
 • v oblasti moderného business intelligence (BI) a vizuálnych analýz sa dostal ďalej ako zvyšok sveta
 • opiera sa o inovatívnu technológiu asociatívneho vyhľadávania a tvorby dátových modelov
 • aj obrovské množstvo dát, hoci aj z rôznorodých zdrojov, zvláda analyzovať so sekundovými odozvami
 • podporuje drag-and-drop responzívne prostredie, ktoré myslí za vás.

Mobilný skladník

Aplikácia Mobilný skladník zjednodušuje rutinné činnosti práce skladníkov pri naskladňovaní tovaru, predaji a inventarizácii skladov. Je to nadstavbová funkcionalita pre Skladové hospodárstvo aplikácie SPIN, pomocou ktorej je možné vytvárať skladové doklady cez mobilné zariadenia a inteligentné čítačky. 

Základná práca spočíva vo vytváraní skladových dokladov zo zdrojových dokladov napr. z objednávok alebo žiadaniek. V prípade Príjmu tovaru na sklad sa vychádza z nákupnej objednávky, kde skladník vyberie  správnu objednávku zo zoznamu a snímaním čiarových kódov z tovaru potvrdzuje položky objednávky a systém vytvára príjemku na sklad. 

Podobným spôsobom sú implementované procesy pre Predaj zo skladu a Výdaj zo skladu. Skladové zásoby možno doplniť zadaním online nákupnej objednávky cez mobilné zariadenie priamo do aplikácie Asseco SPIN. Stav zásob sa kontroluje pomocou Inventúry. 

Aplikácia Mobilný skladník je podporovaná na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android, iOS aj Windows. 

Mobilný obchodník

Aplikácia Mobilný obchodník uľahčuje zamestnancom v teréne získať informácie o zákazníkovi, zistiť jeho obchodnú bilanciu a finančné podmienky pre nákup tovaru. Takisto umožňuje online vytvoriť predajnú objednávku, čím sa urýchli celý proces od zadania objednávky až po jej vyskladnenie a dodanie priamo zákazníkovi. 

Aplikácia Mobilný obchodník je podporovaná na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android, iOS aj Windows. 

Mobilný manažér

Aplikácia Mobilný manažér je nástroj na získanie dôležitých informácií o chode firmy v jednoduchej podobe. Je postavená na platforme Qlik Sense – modernom business intelligence riešení a ponúka nasledovnú funkcionalitu nielen pre manažment firmy:

 • Spolu 9 predefinovaných analytických panelov s možnosťou prispôsobenia konkrétnym  potrebám zákazníka
 • Dáta sú načítavané a agregované z rôznych modulov aplikácie Asseco SPIN
 • Grafické a tabuľkové prehľady o firme a kľúčových ukazovateľoch výkonnosti
 • Sledovanie hospodárskych výsledkov a finančných ukazovateľov
 • Analýza predaja, nákupu, zásob

Grafické výstupy je možné prezerať v ľubovoľnom prehliadači na vašom notebooku alebo tablete.

Referencie

Ostatné ERP produkty

Moderné riadenie firemných procesov pre stredne veľké firmy.
 • Intuitívne ovládanie
 • Možnosť personalizácie
 • Osvedčený český softvér
 • Variabilná cena
 • Pre každé odvetvie
 • Dokonalá integrácia
Mám záujem
Viac informácií
Celosvetovo overené riešenie pre stredne veľké a veľké spoločnosti.
 • Špičková technológia
 • Manažérske prehľady
 • Orientácia na používateľa
 • Orientácia na procesy
 • Pokročilé odkazy
 • Webové rozhranie
Mám záujem
Viac informácií

Dohodnite si konzultáciu
k Asseco SPIN Commercial

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

* všetky polia označené hviezdičkou sú povinné