REFERENCIE

Naše softvérové riešenia denne pomáhajú 
veľkým i malým podnikom. Sme lídrom nielen 
vo vývoji firemných informačných systémov, 
ale aj v ich inováciách, ktoré pomáhajú lepšie 
riadiť tisícky spoločností na Slovensku aj 
v zahraničí.

19 710
KONCOVÝCH
 UŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Naši klienti