REFERENCIE

Naše softvérové riešenia denne pomáhajú  
veľkým i malým podnikom. Sme lídrom nielen  
vo vývoji firemných informačných systémov,  
ale aj v ich inováciách, ktoré pomáhajú lepšie  
riadiť tisícky spoločností na Slovensku aj  
v zahraničí.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Vybraní klienti