Asseco HELIOS

Osvedčený. Intuitívny. Variabilný. 
SME softvér pre Vás.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Riadenie všetkých procesov v stredne veľkých spoločnostiach.

Asseco HELIOS Orange je dlhoročná jednotka na trhu SME firemných softvérov v Českej republike a jeden zo silných hráčov na Slovensku. Pokrýva všetky dôležité firemné procesy a vyniká v špecifických odvetvových riešeniach. Sadne aj Vášmu biznisu.

Funguje na báze Microsoft, takže je mimoriadne intuitívny. Pri práci s Asseco HELIOSom určite oceníte vysokú mieru personalizácie. Značnú časť systému si môžete upraviť a nastaviť podľa seba tak, aby dokonale vyhovoval Vašim zvyklostiam a postupom.
Asseco HELIOS

Jeden systém, množstvo výhod

INTUITÍVNE 
OVLÁDANIE

Systém pracuje na báze Microsoft, preto je ovládanie intuitívne pre každého používateľa Windows a Office.

VÝNIMOČNÁ 
PRUŽNOSŤ

Napriek komplexnosti umožňuje systém pružné riešenia šité na mieru. Vo svojej kategórii je týmto ojedinelý.

NAJPREDÁVANEJŠÍ 
ERP V ČR

Získate osvedčený český softvér, jedno 
z najpopulárnejších riešení v Českej republike.

KOMPLEXNÝ 
MONITORING

Systém reportov a nástrojov využijete nielen na vedenie, ale aj na sledovanie zákazníkov, konkurencie a finančný controlling.

PRE KAŽDÉ 
ODVETVIE

Know-how najväčšej partnerskej siete v ČR a na SK dokáže riešiť aj tie najšpecifickejšie oblasti biznisu.

TOP 
TECHNOLÓGIE

Overená platforma MS.NET, trojvrstvová architektúra, silné nástroje pre správu dát, dobrá integrovateľnosť a prístup z mobilných zariadení.

Riadenie všetkých procesov  
v stredne veľkých spoločnostiach

Asseco HELIOS Orange v rámci svojej komplexnosti poskytuje dokonalú mieru prepojenia jednotlivých modulov.

Je charakteristický jednoduchou obsluhou, pokročilými manažérskymi nástrojmi, vysokou bezpečnosťou údajov a vysokou mierou prispôsobivosti pre individuálne potreby spoločnosti.

Vďaka Asseco HELIOS Orange získate dokonalý prehľad o Vašom podnikaní a situácii na trhu. Ponúka vysoký stupeň automatizácie rutinných operácií a nástroje, ktoré zefektívnia procesy vo Vašej firme, takže dokáže znížiť Vaše celkové náklady.

Váš biznis má našu plnú podporu

Postaráme sa nielen o softvér, ale aj o všetky Vaše požiadavky

Podpora a servis sú pre nás rovnako dôležité ako naše produkty. Sú zárukou, že implementácia a fungovanie systémov bude u Vás prebiehať hladko a bez problémov.

Môžete počítať s našou podporou pred implementáciou, počas prevádzky informačného systému aj s pomocou pre používateľov.

Zabezpečíme Vám analýzu nasadenia informačného systému, audit a návrh IT infraštruktúry, dodávku, inštaláciu a konfiguráciu SW, implementáciu informačného systému a vedenia projektu, možnosti financovania, záruku bez obmedzenia a SQL Runtime licence.

Systémy vieme prispôsobiť na mieru Vášho biznisu. Zákazkové úpravy, monitorovanie prevádzky informačného systému, audit využitia firemných informácií, audit prevádzky informačného systému ani ISDOC Viewer pre nás nie sú žiadnym problémom.

Chceme, aby ste našim systémom dobre porozumeli a vyťažili z nich maximum. Preto ponúkame vzdelávanie zamestnancov. Poskytujeme aj informácie na sebavzdelávanie a umožňujeme zdieľanie znalostí. Hotline a vzdialená správa, pravidelné konzultácie a servisné služby sú samozrejmosťou.

Asseco HELIOS Orange Hotline

 • telefón: +421 2 20677 255
 • email: hotline.orange@helios.eu

Moduly systému Asseco Helios Orange

Business Intelligence

Sleduje komplexné údaje o spoločnosti, podporuje rozhodovacie procesy a analyzuje úplnosť dát.

CRM

Identifikuje potencionálnych zákazníkov, pomáha efektívne riadiť obchodných zástupcov a vyhodnocuje obchodné aktivity.

Ekonomika

Poskytuje jednoduchý prístup k informáciám o kľúčových ekonomických záležitostiach dôležitých pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji firmy.

Výroba

Riadi výrobu, zabezpečuje technickú prípravu výroby a zaisťuje kapacitné plánovanie.

Mzdy a personalistika

Umožňuje efektívne spracovanie všetkých typov miezd jednoduchou evidenciou personálnych a mzdových údajov zamestnancov.

Obchod a marketing

Efektívne obstaráva obchodné doklady, obsahuje systém cenotvorby, podporuje čiarové kódy, automaticky generuje dodávateľské objednávky.

Mobility

Prostredníctvom mobilných telefónov a tabletov umožňuje prácu s údajmi skutočne kdekoľvek.

Doprava

Zjednodušuje plánovanie jázd, sleduje technický stav vozidla, vyčísli ročnú výšku dane.

Servis

Zjednodušuje plánovanie jázd, sleduje technický stav vozidla a vyčísli aj ročnú výšku dane.

Document Management System

Umožňuje efektívne spracovať akékoľvek dokumenty a informácie (elektronické súbory, oskenované dokumenty, zvukové záznamy).

Quality Management System

Riadi kvalitu a pokrýva kľúčovú agendu súvisiacu s manažovaním, meraním a plánovaním činností organizácie tak, aby sa zvyšovala výkonnosť.

E-commerce

Rieši oblasti od distribúcie nákupu, predaja, marketingu a servisovania produktov prostredníctvom elektronických systémov i prostredníctvom internetu.

Workflow

Automatizuje a riadi procesy naprieč celou firmou a zabezpečuje sledovanie toku dokladov aj stav ich spracovania.

Poľnohospodárstvo

Riadi, sleduje stavy a vykonáva kalkulácie výsledkov v priebehu mieniacich sa podmienok.

Skladová evidencia

Slúži k tvorbe skladových dokladov a inventúr.

Nástroje prispôsobenia

Slúžia k rozšíreniu možností systému a na jeho úpravy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám zákazníka.

Opierame sa o preverené  
technológie a štandardy

V dôsledku neustáleho rozvoja produktu Asseco HELIOS Orange odporúčame pravidelne aktualizovať softvér.

Nižšie nájdete odporúčané parametre technického vybavenia. Požiadavky sú uvedené iba pre operačný systém, databázový server Asseco HELIOS Orange. Neberie sa ohľad na ďalšie aplikácie a služby bežiace na pracovnej stanici alebo serveri (okrem MS Office), ktoré ďalej zvyšujú nároky na HW. Taktiež nie je braný ohľad na veľkosť databázy/databáz Asseco HELIOS Orange - tu treba posúdiť HW nároky samostatne a HW nároky prípadne upraviť.

Monoinštalácia

Asseco HELIOS Orange je nainštalovaný len na jednom počítači. Databáza aj aplikácia sú pustené na tom istom PC formou lokálneho prístupu. Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databázy alebo databáz > 1 GB odporúčame konfigurácie konzultovať s nami.

Server

Asseco HELIOS Orange je nainštalovaný len na dedikovanom SERVERI. SERVER spravuje databázu a zdieľa klientom aplikáciu na sieti. Za daných podmienok môže byť SERVER zároveň KLIENTOM formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP). Poznámka: Voľba počtu a výkonu procesorov závisí predovšetkým od počtu používateľov. Voľba veľkosti RAM závisí od počtu databáz. Pri počte používateľov > 10 a/alebo predpokladanej veľkosti databázy > 5 GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s nami.

Klient

Počítač KLIENTA systému Asseco HELIOS Orange v počítačovej sieti, kde je inštalovaný aj SERVER. KLIENT spúšťa aplikáciu zo zdieľanej zložky a pripája sa k databáze na SERVERI formou sieťového prístupu (LAN, WAN). Za daných podmienok môže KLIENT pracovať priamo na SERVERI formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP). Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databázy alebo databáz > 4 GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s nami.

Asseco HELIOS ZOOM

To je Orange v mobile
Jediná skutočná mobilná appka pre Asseco HELIOS Orange. Ochutnajte!

Čo je Asseco HELIOS Zoom?

 • Asseco HELIOS Zoom ponúka mobilný prístup k ľubovoľným dátam v systéme Asseco HELIOS Orange a to celkom zadarmo. Navyše vám teraz ponúkame prémiové služby v podobe možnosti zápisu ľubovoľných dát a podpory všetkých notifikácií bezplatne na vyskúšanie počas 99 dní. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára nižšie.
 • Aplikácia umožňuje on-line prístup pomocou smartfónu alebo tabletu, pričom nezáleží na tom, či máte Android, iOS alebo Windows.
 • Budete tak mať prístup k všetkým dôležitým informáciám o dodávateľoch, odberateľoch a dianí vo firme vrátane možnosti editovania záznamov.
Čo je Asseco HELIOS Zoom?
Aké má Asseco HELIOS Zoom možnosti?

Aké má Asseco HELIOS Zoom možnosti?

 • Svoje reporty a grafy zo systému Asseco HELIOS Orange budete mať k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. Navyše si ich môžete sami pripraviť a potom jednoducho zvolíte, ktoré chcete vidieť vo vašom zariadení.
 • Schválite všetky potrebné doklady, napr. faktúry, okamžite, aj keď ste práve na cestách. Požiadať o dovolenku alebo ju schváliť teraz môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
 • Pohodlne si založíte nového odberateľa či dodávateľa vrátane kontaktných údajov a vytvoríte záznam z jednania priamo na mieste.
 • A budete tiež okamžite vedieť potrebné informácie o stave faktúr či predložených ponukách, prípadne pohľadávkach Vášho zákazníka. Vaše jednania tak budú efektívnejšie a rýchlejšie.

Som manažér – je Asseco HELIOS Zoom aj pre mňa?

 • Často jazdím mimo kancelárie a potrebujem byť neustále informovaný o veciach, ktoré považujem za dôležite, alebo vyžadujú moje schválenie.
 • Schválite všetky potrebné doklady, napr. faktúry, okamžite, aj keď ste práve na cestách. Požiadať o dovolenku alebo ju schváliť teraz môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
 • S Asseco HELIOS Zoom môžem na svojich cestách zistiť všetky potrebné informácie na uzavretie zmluvy, schváliť dovolenku, alebo skontrolovať rozpracovanosť výroby.
 • Môžem sledovať plnenie termínov, kontrolovať úspešnosť obchodných jednaní a oveľa viac.

Som obchodník – je Asseco HELIOS Zoom aj pre mňa?

 • Často navštevujem klientov a pohybujem sa v teréne. Potrebujem mať poruke všetky dostupné informácie, ktoré potrebujem na úspešné jednanie.
 • S Asseco HELIOS Zoom môžem zisťovať informácie o predošlých jednaniach a počas stretnutia okamžite zhotovovať nový on-line zápis, sledovať dostupnosť položiek na sklade.
 • Môžem tiež zisťovať ceny, konkrétne obchodné podmienky, overovať platobnú morálku klienta a oveľa viac.

Som servisný technik – je Asseco HELIOS Zoom aj pre mňa?

 • Pohybujem sa často v teréne a potrebujem vedieť okamžite reagovať na požiadavky zákazníkov, je teda pre mňa veľmi dôležité mať prístup do HELIOS Orange kedykoľvek a kdekoľvek.
 • S Asseco HELIOS Zoom môžem napríklad prijímať požiadavky na výjazd vrátane detailov hlásenia, okamžite sa spojiť so zákazníkom a dohodnúť si termín opravy.
 • Môžem tiež zistiť dostupnosť a cenu náhradného dielu, zadať servisný výkaz, na podnet ktorého vzápätí vo firme vystavia faktúru a oveľa viac.
Ostatní

Ostatní

 • Asseco HELIOS Zoom nie je určený iba spomenutým pozíciám, ale všetkým osobám, ktorí pracujú s Asseco HELIOS Orange a chcú mať relevantné informácie kdekoľvek a kedykoľvek.
 • Nebudete potom závislí od niekoho iného, ani nemusíte byť skúseným používateľom počítačov, stačí vedieť pracovať so smartfónom.
 • Všetky potrebné informácie budete mať vždy poruke, respektíve „na ruke“ v prípade, využívania notifikácií do smart hodiniek a náramkov.

Zaujalo vás riešenie Asseco HELIOS Zoom?

Chcete sa dozvedieť viac informácií?

Referencie

Ostatné ERP produkty

Optimalizované riadenie firemných procesov v stredne veľkých aj veľkých spoločnostiach.
 • Prehľad o Vašom biznise
 • Prispôsobivosť systému
 • Rozsiahla customizácia
 • Vzájomná prepojiteľnosť
 • TOP technológie
 • Nonstop vývoj
Mám záujem
Viac informácií
Celosvetovo overené riešenie pre stredne veľké a veľké spoločnosti.
 • Špičková technológia
 • Manažérske prehľady
 • Orientácia na používateľa
 • Orientácia na procesy
 • Pokročilé odkazy
 • Webové rozhranie
Mám záujem
Viac informácií

Dohodnite si konzultáciu
k Asseco HELIOS Orange

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

* všetky polia označené hviezdičkou sú povinné