Asseco SPIN

Slovenský ERP systém. 
Svetové parametre.

20 000
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 200
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Optimalizované riadenie firemných procesov v stredne veľkých aj veľkých spoločnostiach.

Asseco SPIN je slovenský podnikový softvér so svetovými parametrami. Dokáže sa maximálne prispôsobiť Vašim potrebám i dostupným prostriedkom.

Asseco SPIN dostane riadenie Vašej firmy na novú úroveň. Ponúka množstvo kvalitných manažérskych nástrojov na spracovanie komplexných dát a jednoduchú, intuitívnu obsluhu. Systém je vo svojej komplexnosti plne škálovateľný a moduly sú dokonale prepojené. Je dostupný aj online pomocou webovej aplikácie iSPIN.

Asseco SPIN získate špičkový softvér vyvinutý špeciálne pre potreby slovenského trhu a tiež spoľahlivé konzultačné služby dostupné vo všetkých regiónoch.

Asseco SPIN

Jeden systém, množstvo výhod

PREHĽAD
O VAŠOM BIZNISE

Prehľad s komplexným systémom reportovacích Business Intelligence nástrojov pre celý manažment, kdekoľvek v dosahu internetu.

PRISPÔSOBIVOSŤ
SYSTÉMU

Keď rastie váš biznis, systém SPIN rastie spolu
s ním. Vďaka úpravám na mieru, modulárnosti, škálovateľnosti, multimandátnosti vás systém SPIN nebude nikdy obmedzovať.

100%
ZROZUMITEĽNOSŤ

Budete si rozumieť. SPIN totiž hovorí a myslí ako Vy, funguje vo Vašej odbornej terminológii. Vďaka funkcii voliteľných evidencií, systém používa Vaše názvoslovie.

VŽDY
PORUKE

Vďaka množstvu špecialistov v regiónoch sme Vám flexibilne k dispozícii v ktorejkoľvek fáze implementácie i počas bežnej prevádzky.

TOP
TECHNOLÓGIE

Overená platforma MS.NET, trojvrstvová architektúra a maximálna bezpečnosť. A navyše kvalitné API rozhrania na perfektnú integráciu s externými SW.

NONSTOP
VÝVOJ

Sledujeme trendy a vnímame Vaše požiadavky. ERP systém SPIN neustále vyvíjame. K lepšiemu.

Informačný systém  
vyladený pre biznis

Informačný systém Asseco SPIN je vynikajúci základ informačnej podpory pre Vaše podnikanie. Naše riešenia vychádzajú z robustnej základnej funkcionality, ktorú dokážeme efektívne modifikovať. Stovky implementácií nášho softvéru v stredne veľkých firmách a veľkých podnikoch sú dôkazom schopnosti systému pokryť akúkoľvek odvetvovú špecializáciu.

Podnikový informačný systém Asseco SPIN je mimoriadne stabilný. Spoľahlivo zvláda obrovské objemy transakcií. Bez problémov dokáže zabezpečiť riadenie viacerých samostatných spoločností, ktoré si vyžadujú vzájomné prepojenie a fungovanie na jednotnej platforme. Tento obľúbený slovenský podnikový systém je použiteľný nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí. Ponúka viacero jazykových mutácií spolu s medzinárodnými účtovnými štandardami US, GAAP a IFRS a najdôležitejšie tlačové výstupy v angličtine.

Navyše má implementované prístupy bezpapierovej kancelárie vďaka vynikajúcej kombinovateľnosti modulov. Či už ide o príjem dokumentov, ich skenovanie a následný pohyb v rámci spoločnosti, alebo elektronické schvaľovanie a podporu elektronických formátov pri výstupe zo spoločnosti. Podnikovému softvéru Asseco SPIN nechýba integrované podpisovanie faktúr elektronickým podpisom, ich odosielanie a podpora medzinárodných štandardov výmeny elektronických dokumentov – EDI.

Referencie

Ostatné ERP produkty

Moderné riadenie firemných procesov pre stredne veľké firmy vo všetkých oblastiach podnikania.
 • Intuitívne ovládanie
 • Možnosť personalizácie
 • Osvedčený český softvér
 • Variabilná cena
 • Pre každé odvetvie
 • Dokonalá integrácia
Mám záujem
Viac informácií
Celosvetovo overené riešenie pre stredne veľké a veľké výrobné spoločnosti.
 • Špičková technológia
 • Manažérske prehľady
 • Orientácia na používateľa
 • Orientácia na procesy
 • Pokročilé odkazy
 • Webové rozhranie
Mám záujem
Viac informácií
Sofistikovaný hotelový systém vyladený do posledného detailu.
 • Pre každý typ ubytovania
 • Rýchla implementácia
 • Analýza biznisu
 • Osvedčený slovenský softvér
 • Komplexná podpora
 • Nonstop vývoj
Mám záujem
Viac informácií
Inteligentný reštauračný systém pre každý typ prevádzky.
 • Bezproblémová integrácia
 • Vysoká variabilita
 • Prevádzka pod kontrolou
 • Osvedčený slovenský softvér
 • Komplexná podpora
 • Nonstop vývoj
Mám záujem
Viac informácií

Dohodnite si konzultáciu
k Asseco SPIN Commercial

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

* všetky polia označené hviezdičkou sú povinné