Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Inteligentné ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) v doslovnom preklade znamená plánovanie podnikových zdrojov. Tento preklad však len čiastočne odhaľuje rozsah a komplexnosť systému v rámci moderného podnikania.

V našom blogu sa dozviete: Čo je to ERP? Prečo ho potrebujeme? A čo nové prináša naše inteligentné Asseco Qasida ERP?

Čo je ERP? 

ERP softvér predstavuje ucelený zdroj informácií o firme, ktorý centralizuje údaje z rôznych zdrojov, vďaka čomu umožňuje všetkým úrovniam riadenia poskytovať dáta pre ich rozhodovanie. ERP zároveň pokrýva všetky kľúčové biznis procesy firmy a maximálnym možným spôsobom ich zefektívňuje.
Tieto slová znejú ako fráza, no musia byť chápané ako kľúčové očakávania každej firmy pri zavádzaní ERP.

Prečo potrebujeme ERP? 

Veľkosť firmy a jej potreba disponovať komplexnými informáciami nemusí byť chápaná len v pohľade počtu zamestnancov, ale napr. existenciou viacerých oddelení, zvýšeného množstva spracovávaných transakcií rôzneho typu, prípade zložitosť a komplexnosť poskytovaných služieb zákazníkom.
Najčastejšie to začína potrebou jedného riešenia obchodnými procesmi t.j. sledovaním a riadením obchodných prípadov, prípadne servisných alebo výrobných zákaziek. Tieto procesy tvoria srdce mnohých podnikov, a preto je kľúčové mať efektívny a centralizovaný systém na ich správu.
Následne sa rozširuje pokrytie procesov aj na ďalšie oblasti, ako je skladové hospodárstvo, ľudské zdroje, financie a ďalšie funkcie podniku.
V tomto čase sa začínajú do firmy implementovať rôzne nástroje typu CRM (Customer Relationship Management), prípadne iné úzko zamerané aplikácie, ktoré pomôžu, no len do času ďalšieho rozširovania firmy. Mnohokrát to pokračuje prispôsobovaním aplikácií, dopĺňaním nových funkcionalít, prípadne zakúpením nových vyspelejších aplikácií.
Tento prerod pokračuje až do bodu, kedy si všetci zainteresovaní uvedomia, že sa na potreby firmy treba pozrieť komplexne, že dáta ktoré vznikajú v jednej aplikácií, potrebujú aj v iných aplikáciách, prípadne, že určité dáta dôležité pre správne rozhodnutia chýbajú, alebo sa ku nim dostávajú veľmi zložito a neskoro. Práve tu prichádza k rozhodnutiam, zabezpečiť si pre riadenie firmy komplexný nástroj typu ERP.
Nie vždy je implementácia klasického ERP idylická a prichádza k zlepšeniu stavu. Mnohokrát si ERP vyžaduje zvýšené úsilie používateľov, a to, čo v pôvodných aplikáciách robili na jeden klik, je potrebné v novom systéme robiť zložitejšie a je nutné vkladať viac údajov. Samozrejmosťou nie je ani zlepšená prehľadnosť a zefektívnenie procesov, lebo ERP systém si od používateľa vyžaduje mnohokrát väčšiu mieru disciplinovanosti a dodržiavanie stanovených procesov.

Je to ako s formulou 1: funguje len ak jazdec vie a jazdí rýchlo, inak je to nefunkčné a nebezpečné auto.

My však máme odpoveď na „nevýhody“ klasických ERP. Je to tzv. Inteligentné ERP.

Čo teda Inteligentné Asseco Qasida ERP predstavuje? 
Asseco Qasida ERP vysvetlíme pomocou niekoľkých pilierov, ktoré ho charakterizujú:
• Zameranie sa na používateľa - prostredníctvom zlepšeného UX(user experience) používateľského zážitku a UI(user interface) používateľského rozhrania
• Digitalizácia
• Automatizácia
• AI
• Cloud
• Mobilita
Zameranie sa na používateľa - UX/UI 
UX(user experience) používateľský zážitok a UI(user interface) používateľské rozhranie predstavuje základný pilier každého moderného a inteligentného ERP. Práve vizuálne atraktívne používateľské rozhranie, spolu s dodržiavaním základných princípov UX ako je prívetivosť, konzistencia, jednoduchosť, atď. zefektívňuje prácu používateľov. Napríklad znižovaním počtu interakcií so systémom a zlepšením prehľadnosti, sa zvyšuje motivácia používateľov pracovať so systémom a vkladať dáta.
Do UX vylepšení zahŕňame aj automatické predvypĺňanie údajov, prípadne automatizované prispôsobovanie UI rozhrania v závislosti na reálnom používaní.

Digitalizácia 

Základom moderného systému je maximálna digitalizácia všetkých kľúčových biznis procesov. Tu sa bavíme predovšetkým o 100% paperless procese.
Digitalizujú sa nie len interné procesy, ale aj kompletné dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Práve digitalizovanie externých procesov umožňuje v mnohých prípadoch zlepšiť kvalitu získavaných dát, znižuje námahu pri ich získavaní, čo vedie k zvýšeniu produktivity obsluhy. Jedným z kľúčových komponentov digitalizácie je API (Application Programming Interface) t.j. rozhranie pre pripájanie sa tretích strán a partnerov. Umožňuje prenos údajov v reálnom čase s jasne definovanými pravidlami a štruktúrami. API je súčasťou nie len Asseco Qasida, ale vzájomným integrovaním používaných aplikácií a ERP sa dosahuje zlepšenie produktivity, keďže dáta už obsluha nevkladá ale maximálne kontroluje.
Ďalšie komponenty sú postavené na unifikovaných, široko podporovaných formátoch rôznych typov dokladov, napríklad  ISDOC, PayByInvoice, eKasa účtenky a pod., prípadne podporujú rôzne typy elektronických podpisov.
Pri digitalizácii sa využívajú aj univerzálne a široko akceptované identifikátory, napr. EAN. Tieto identifikátory umožňujú dáta nie len elektronicky spracovať, ale ich ďalšie spracovanie aj automatizovať.

Automatizácia 

Automatizácia ide ruka v ruke s digitalizáciou. Získané dáta, bez nutnosti ich manuálneho vkladania do systému, zrýchľuje a zároveň spresňuje procesy.
Zlepšená kvalita údajov nám umožňuje automatizovať niektoré rozhodnutia, ktoré v pôvodnom nedigitalizovanom procese vyžadovali kontrolu z titulu absencie dostatočných a presných informácií.
Digitalizácia nám mnohokrát napomáha získavať viac údajov, ako by sme ich získali pri manuálnom „digitalizovaní“, čo nám dáva príležitosť navrhnúť ďalšie automatizácie, prípadne zjednodušovať proces.
Automatizácia je zväčša postavená na komponentoch typu BPNM engine t.j. workflow komponent umožňujúci riadiť interné resp. externé služby na základe podmienok, ktoré je možné nastaviť v rámci tohoto komponentu.

AI 

AI (Artificial Intelligence) umelá inteligencia je ďalší dôležitý pilier nášho Inteligentného ERP. Pri digitalizovaných a automatizovaných procesoch sa zvyšuje množstvo získavaných dát a práve vďaka AI dokážeme tieto dáta rýchlejšie, presnejšie a dôkladnejšie analyzovať a tým prinášame ďalší priestor pre dodatočnú automatizáciu, vychádzajúcu z pokročilého spracovania AI.
Vďaka AI sa v údajoch nachádzajú nové súvislosti, ktoré hlavne prinášajú zrýchlenie rozhodovacieho procesu.
Okrem analýzy a predikcie biznisových dát sa umelá inteligencia využíva aj na zlepšovanie samotného používateľského rozhrania, posilnenie filtrovania a prípadné automatické predvypĺňanie údajov.
S využití LLM (large language model) je možné implementovať nové typy automatizácií vychádzajúce z priamej analýzy jazyka, od automatickej zákazníckej podpory až po inteligentné generovanie reportov odpovedajúcich na otázky používateľa.

Cloud 

Cloud je odpoveď na čoraz zložitejšiu správu IT infraštruktúry a stále väčší nedostatok kvalifikovaných ľudí.
Cloud okrem toho prináša množstvo ďalších výhod napr. škálovateľnosť, spoľahlivosť, dostupnosť vrátane geografickej, nízke vstupné náklady, bezpečnosť a aktuálnosť, predvídateľné náklady a pod. Jednoducho povedané, firma ktorej primárnou činnosťou nie je IT, sa môže sústrediť na svoj primárny biznis. Zároveň môžeme pri natívnych cloudových aplikáciách hovoriť o jednoduchšej škálovateľnosti a zlepšenom výkone.

Mobilita 

Posledný, nie však menej dôležitý, pilier je mobilita. Mobilita znamená schopnosť využívať softvér kdekoľvek, kde je to potrebné, a to často priamo u klienta. Táto vlastnosť umožňuje flexibilné reagovanie na potreby biznisu pri priblížení sa ku klientovi, prípadne meniť pôsobisko podľa potreby, bez navýšenia prostriedkov na zmeny infraštruktúry.

Asseco Qasida ERP sústreďuje dôraz na efektivitu, používateľskú prívetivosť, automatizáciu, digitalizáciu, dáta a ich analýzu. Umožňujú firmám získať väčšiu istotu pri rozhodovaní, eliminovať používateľskú frustráciu a mať presnejší kontroling. Využitie AI v inteligentných ERP systémoch dáva schopnosť firmám zlepšiť prognózy a plánovanie vo všetkých oblastiach, čím sa zvyšuje ich kompetencia pružne a efektívne reagovať na zmeny v podnikateľskom prostredí. Cieľom nášho ERP je poskytovať firme nástroje na zlepšenie riadenia, optimalizáciu procesov a lepšiu orientáciu v rôznych aspektoch podnikania.

Excel ako veterán medzi ERP3 Tipy ako zvýšiť predajnosť aplikácie

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk