Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

3 Tipy ako zvýšiť predajnosť aplikácie

V súčasnom dynamickom podnikovom prostredí sa moderné ERP systémy nesnažia len o správu podnikových procesov, ale aj o vytvorenie optimálneho používateľského zážitku (UX). UX, spolu s používateľským rozhraním (UI), tvorí základný pilier úspešného nasadenia a využívania týchto systémov.
V tomto blogu sa pozrieme na výsledky vedeckých štúdií a ich doporučenia, ktoré potvrdzujú význam UX/UI v moderných ERP.
Skôr ako sa pozrieme na samotné rady zamerajme sa na pár štatistických výsledkov. Annemarie Bufe vo svojom blogu na stránke https://uxcam.com/ poukazuje na nasledovné:
 • Každý 1 $ investovaný do UX má za následok návratnosť 100 $ (ROI = 9 900 %).
 • 39 % opýtaných prestane interagovať s obsahom, keď načítanie trvá príliš dlho.
 • 85 % respondentov si myslí, že mobilná stránka spoločnosti by mala byť rovnako dobrá alebo lepšia ako stránka pre počítače.
 • Pri 88 % používateľov je menej pravdepodobné, že sa opäť vrátia na stránku ak mali zlú  používateľskú skúsenosť.
 • Pri používateloch mobilných zariadení je päťkrát vyššia pravdepodobnosť, že opustia rozrobený test, ak stránka nie je optimalizovaná pre mobilné zariadenia.*
Na základe uvedeného: Spoločnosti by mali investovať peniaze a čas do dizajnu UX, pretože to má významný vplyv na úspech a predaj ich produktov.
Aké sú teda doporučenia používateľského zážitku/spokojnosti?

1.     Základné princípy UX a ich vplyv na produktivitu:

Začnime pohľadom na základné princípy UX, ako sú prívetivosť, konzistencia a jednoduchosť. Štúdie ukazujú, že aplikovanie týchto princípov má priamy vplyv na produktivitu používateľov v ERP systémoch. Použitie vhodných farieb, typografií a grafiky môže vytvoriť pozitívny dojem a prispieť k celkovému zážitku.
Pozrime sa na jednotlivé prvky detailnejšie a vysvetlíme ich význam:
 • Prívetivé rozhranie znamená, že systém je priateľský, jednoduchý na pochopenie a používanie. Vplyv na produktivitu spočíva v rýchlom a bezproblémovom prístupe k funkcionalitám systému bez zbytočných prekážok.
 • Konzistentné UX znamená, že navrhované prvky, ikony a interakcie sú jednotné v celom systéme. Táto konzistencia zjednodušuje učenie sa nových funkcií a znižuje množstvo chýb, čo má pozitívny vplyv na produktivitu.
 • Jednoduché UX znamená minimalizáciu zbytočnej zložitosti. Používatelia majú rýchly a priamy prístup k informáciám a funkcionalitám, čo takisto zvyšuje efektivitu ich práce.
Prívetivé, konzistentné a jednoduché rozhranie v spolupráci znižuje potrebu školení jednotlivých používateľov a zvyšuje rýchlosť učenia sa nových funkcií, čím sa zrýchľuje celkový proces nasadenia novej funkcie alebo systému do produkcie, a v neposlednom rade sa znižuje aj  nákladová náročnosť zavedenia.

2.     Zníženie počtu interakcií a zvýšenie motivácie používateľov

Vizuálne atraktívne rozhranie, v kombinácii so základnými princípmi UX, znižuje počet interakcií potrebných na vykonanie úloh. Štúdie potvrdzujú, že používatelia majú väčšiu motiváciu pracovať so systémom, keď majú prehľadné a efektívne rozhranie, čo vedie k presnejšiemu a rýchlejšiemu vkladaniu dát, čím sa taktiež znižuje riziko chýb.
A čo sa skrýva za menovanými pojmami?
 • Zníženie počtu interakcií sa týka minimalizácie množstva krokov alebo akcií, ktoré musí používateľ vykonať na dosiahnutie určeného cieľa alebo vykonanie konkrétnej úlohy v systéme. Menej interakcií znamená efektívnejšie a rýchlejšie používanie systému. Používatelia nemusia prechádzať zbytočnými krokmi, čo znižuje ich frustráciu, zlepšuje efektivitu práce a minimalizuje možnosť chýb.
 • Zvýšenie motivácie znamená vytváranie prostredia a skúseností, ktoré podnecujú používateľa k aktívnemu a pozitívnemu angažovaniu sa so systémom. Motivovaní používatelia majú väčšiu ochotu pracovať so systémom.
Pozitívny zážitok a jednoduché, intuitívne ovládanie systému prispievajú k motivácii. Toto je kľúčové pre dlhodobú lojalitu používateľov a výrazné zvýšenie produktivity v dôsledku ich väčšej ochoty a entuziazmu pri používaní systému.

3.     Automatizácia a personalizácia

UX vylepšenia zahŕňajú aj automatizáciu a personalizáciu. Systémy s funkciou automatického predvypĺňania údajov a automatizovaným prispôsobovaním UI rozhrania v reálnom čase vedú k výraznému zníženiu času potrebného na vykonanie úloh.
Implementácia funkcionality automatického predvypĺňania údajov značne uľahčuje proces zadávania informácií. Systém inteligentne predvída a dopĺňa údaje na základe predchádzajúcich vstupov automaticky bez aktívnej účasti používateľa, čo šetrí čas a minimalizuje možnosť chýb. Automatické vykonávanie opakujúcich sa úloh zvyšuje celkovú efektivitu používateľa. Systém sám od seba reaguje na zmeny podmienok alebo situácií bez potreby manuálnej intervencie. Jej cieľom je zjednotiť a zefektívniť používateľské interakcie.
Personalizácia v UX/UI sa týka prispôsobenia softvéru individuálnym potrebám a preferenciám konkrétnych používateľov. Používateľ má k dispozícii len tie funkcie, akcie, resp. prehľady, ktoré potrebuje k svojej dennodennej práci a nie je rozptyľovaný zbytočnými dodatočnými informáciami. Personalizované funkcie eliminujú potrebu prechádzať zbytočnými krokmi alebo údajmi, ktoré nie sú relevantné pre konkrétnych používateľov.
ERP systémy by mali byť schopné dynamicky prispôsobovať svoje rozhranie na základe reálneho používania. Toto automatizované prispôsobovanie zahŕňa personalizáciu rozloženia, častých funkcií alebo preferencií používateľov, čím sa zvyšuje ich efektívnosť a spokojnosť.

4.     Vplyv UX/UI na spokojnosť používateľov

Zlepšený UX/UI motivuje používateľov k aktívnemu používaniu systému. Znížením námahy potrebnej na vykonávanie úloh a zabezpečením presnosti v zadávaní dát sa okrem iného zvyšuje celková produktivita.
Vplyv UX/UI je na spokojnosť používateľov kľúčový, pretože User Experience (UX) a User Interface (UI) predstavujú základný prvok vytvárania pozitívnej a efektívnej interakcie medzi používateľmi a softvérovým produktom.
UX/UI ovplyvňuje spokojnosť používateľov predovšetkým nasledovne:
 • Jasný, intuitívny UI a ľahko pochopiteľné UX vytvárajú priaznivý prvotný dojem.
 • Dobrý UX/UI znamená efektívne ovládanie a dostupnosť všetkých potrebných funkcií.
 • Personalizované obsahy a možnosti prispôsobenia zlepšujú relevantnosť a osobné pocity.
 • Rýchle načítavanie a plynulá navigácia zabezpečujú vysoký štandard výkonu.
 • Rýchla a efektívna odpoveď na používateľskú spätnú väzbu prejavuje starostlivosť o potreby používateľov.
 • Konzistentné UX/UI znamená, že používatelia vedia, čo očakávať.

Záver:
Výsledky vedeckých štúdií jasne potvrdzujú, že zameranie sa na UX/UI v moderných ERP systémoch nie je len trendom, ale nevyhnutnosťou. V spoločnosti Asseco Solutions, a.s. sa vyššie spomýnanými  doporučeniami riadime a preto naše inteligentné Asseco Qasida ERP a aplikácie Qasida CRM, Qasida Rental, Qasida ServiceQasida AI platform pravidelne testujeme a vylepšujeme na základe výstupov z realizovaných UX/UI testov. Vsádzame na jednoduchosť, prívetivosť, intuitívnosť, automatizáciu a perosnlizáciu.
 
*celý blog nájdete na 20+ UX Statistics To Impress Stakeholders 2024 (uxcam.com)

Inteligentné ERPAký je ten správny softvér pre vaše podnikanie?

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk