Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Hlavné benefity digitalizácie výrobného podniku v nestabilnej dobe

Digitalizácia procesov vo výrobných spoločnostiach nebola nikdy taká dôležitá, ako je dnes. Hlavným dôvodom prečo je digitalizácia dôležitá práve teraz, je nestabilná doba, v ktorej žijeme. Súčasný trend digitalizácie označuje pojem Industry 4.0, ktorý tu máme už niekoľko rokov a postupne sa dostáva aj do menších spoločností.  
Digitalizácia so sebou prináša nespočetné množstvo benefitov, z ktorých sú najdôležitejšie tieto:
  1. udržanie konkurencieschopnosti
  2. rýchle rozhodovanie sa na základe ľahko prístupných dát
  3. maximalizácia efektivity práce na všetkých úrovniach
Vyššie spomenuté body sa dajú v spoločnosti dosiahnuť len vtedy, ak sú všetky procesy pod kontrolou a len vtedy je možné dosiahnuť aj určitú úroveň digitalizácie. Predstava o tom, že spoločnosť bude mať jeden informačný systém, ktorý pokryje všetky procesy od vzťahu so zákazníkom, cez sledovanie výroby, servisu, dochádzky až po účtovníctvo je síce pekná, ale málokedy to takto funguje v praxi.
Prvým dôvodom prečo väčšinou nie je možné mať jeden systém je, že firmy počas svojho vývoja prechádzajú fázami digitalizácie postupne a jednotlivé aplikácie a programy sa nabaľujú. Druhým dôvodom je, že ani komplexné informačné systémy často nedokážu pokryť všetky oblasti do takej hĺbky, akú môže zákazník požadovať. Preto je potrebné pri výbere ERP riešenia siahať po produktoch, ktoré dokážu rásť spolu so spoločnosťou a umožňujú prepájať sa s inými riešeniami v rámci digitalizácie podniku. Jedným z takýchto nástrojov je napríklad ERP riešenie Asseco Applus.

Udržanie konkurencieschopnosti

Vyššie ceny vstupných materiálov, neudržateľne vysoké ceny energií, vysoká inflácia a množstvo ďalších premenných dnes komplikuje chod všetkých spoločností. Tie sú aj z týchto dôvodov nútené zvyšovať cenu svojim zákazníkom, alebo hľadať úspory vo vlastných procesoch. Len takto si dokážu udržať konkurencieschopnosť.
Práve pri zefektívňovaní procesov v spoločnosti prináša digitalizácia obrovské možnosti. Môže ísť o ERP riešenia na správu celého podniku, MES systémy pre riadenie a monitorovanie procesov vo výrobe alebo aplikácie pre robotickú automatizáciu procesov (RPA) a množstvo ďalších.

Rýchle rozhodovanie sa na základe ľahko prístupných dát

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je dnes veľmi dôležité mať ihneď dostupné všetky potrebné informácie, aby sa firma vedela rýchlo rozhodovať. Samozrejmosťou je informácia o aktuálnom stave firmy a teda informácia o hospodárskom výsledku spoločnosti, na ktorý však majú vo výrobnej spoločnosti vplyv aj iné faktory. Okrem zásob na všetkých skladoch, nákladov a tržieb má na hospodársky výsledok zásadný vplyv aj hodnota nedokončenej výroby. Na to, aby bolo možné dokázať v hociktorom momente poznať hodnotu a stav nedokončenej výroby, je dôležité mať všetky skladové a výrobné procesy zdigitalizované a podporené vyspelým a spoľahlivým ERP systémom.
V súčasnosti čoraz viac populárnou možnosť pre podporu rozhodovania sa, je digitálne dvojča produktu alebo celej výrobnej linky. Vďaka vyššie spomenutým prvkom digitalizácie získa firma dáta, ktoré je následne potrebné zrozumiteľne a prehľadne spracovať v dashboarde. V tomto prípade je možné si v ERP systéme vybrať buď z preddefinovaných dashboardov pomocou šikovného konzultanta, ktorý dashboard pripraví presne podľa požiadaviek alebo siahnuť po umelej inteligencii, ktorá na základe individuálnych dát z  používania systému vyberie a ponúkne ten správny dashboard.

Maximalizácia efektivity práce na všetkých úrovniach

Zvyšovanie efektivity = znižovanie nákladov. To platí najmä vo výrobe. Ako však zvýšiť efektivitu, keď všetci zamestnanci sú už dopredu presvedčení o tom, že pracujú najefektívnejšie ako vedia? Tak na toto je jednoznačná odpoveď: začať digitalizovať. Nielen vo výrobe, ale aj všetky ostatné procesy v spoločnosti.

Príklady rôznych funkcií ERP systémov, ktoré zefektívnia jednotlivé procesy:

  • Obchod – využitie umelej inteligencie na vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov. Táto funkcia je napríklad súčasťou ERP softvéru Asseco APplus
  • Nákup – predikcia vývoja cien jednotlivých komodít a následne odporúčanie na nákup materiálov. O túto funkciu sa stará taktiež umelá inteligencia ako súčasť ERP systému
  • Technická príprava výroby –prepojenie na PLM a CAD softvér pre automatizované prenášanie a synchronizovanie kusovníkov výrobku
  • Plánovanie výroby – dnešné ERP systémy umožňujú základné dopredné a spätné plánovanie výroby, ale taktiež pokročilé APS plánovanie
  • Výroba – zber dát z výroby priamo do ERP softvéru, ale taktiež digitálne dvojča výroby pomôže maximalizovať efektivitu práce vo výrobe
  • Sklady – riadenie skladov pomocou ERP softvéru a využívanie mobilných riešení ušetrí množstvo času pri rutinných procesoch ako sú príjem, výdaj, inventúra a pod.
  • Ekonomika a účtovníctvo – digitalizácia a vyťažovanie dokumentov sú napríklad súčasťou ERP systémov Assseco SPIN alebo Asseco HELIOS
Z vyššie uvedených príkladov je jasné, že spoločnosť, ktorá svoje procesy digitalizuje, je v konkurenčnej výhode. Avšak treba dbať na to, aby jednotlivé prvky digitalizácie spolu komunikovali a spolupracovali, čím zefektívnia procesy a fungovanie celej spoločnosti. Inak bude mať firma iba množstvo rôznych aplikácii a pocit, že digitalizácia prináša viac práce ako úžitku.

ERP riešenie, ktoré pomáha a optimalizuje vnútorné procesyAko vybrať softvér pre kamennú predajňu

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk