Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

ERP riešenie, ktoré pomáha a optimalizuje vnútorné procesy

Dnes je už samozrejmosťou, že každá firma disponuje informačným systémom ERP (z angličtiny enterprise resource planning system), teda systémom plánovania podnikových zdrojov. Pod týmto pojmom sa častokrát schováva jednak komplexné riešenie pre riadenie spoločnosti ako celku a jednak úzko zameraný  špecializovaný systém. Ak chceme získať riešenie, ktoré bude naozaj pomáhať a optimalizovať procesy v rámci celej spoločnosti, je nutné postupovať podľa piatich základných kritérií.
  1. Typy informačných systémov
Informačné systémy môžeme rozlišovať podľa funkcie a podľa zložitosti. Podľa funkcie rozoznávame ekonomický systém, ktorý slúži na plnenie legislatívnych nariadení a jeho zmyslom je pomocou dostupných údajov vyhodnotiť, ako sa spoločnosti darí za určité obdobie. Existuje aj riadiaci systém, ktorý je schopný aj účtovať, ale jeho hlavné prednosti sú v plánovaní, predvídaní, riadení, a vyhodnocovaní firemných procesov naprieč oddeleniami.
Informačné systémy podľa zložitosti môžu byť tzv. krabicové systémy, sú to jednoduché „napevno“ naprogramované produkty, ktorým sa firma musí prispôsobiť, avšak sú okamžité funkčné. Z pohľadu zložitosti  stoja na druhej strane  implementované systémy, ktoré sú plne customizované a poskytujú dostatočnú podporu, nutné je však rátať s dostatkom času na ich implementáciu.
  1. Špecifiká firmy
Sú situácie, kedy sa firma vie prispôsobiť systému, inokedy to možné nie je, najmä ak  je dôležité zachovať firemné procesy a upraviť ERP riešenie na mieru. Zvlášť vtedy, keď sú v procesoch ukryté konkurenčné výhody.
  1. Výber dodávateľa
Zmena alebo nákup informačného systému je určite strategickým krokom, ktorý je nutné vo firme dobre premyslieť a naplánovať. Vzhľadom k tomu, že zavedenie nového ERP systému je potrebné plánovať v rozsahu niekoľkých rokov, je veľmi dôležitým krokom venovať dostatočnú pozornosť výberu dodávateľa.
Vhodný dodávateľ by mal preukázať znak stability a prosperity. Výhodu môže mať domáci dodávateľ, ktorý môže ukázať lepšiu znalosť legislatívy a systém tak vie lepšie pripraviť na domáce podnikateľské prostredie. Dodávateľ by mal garantovať dostatočné kapacity pre vývoj a tiež budúcu víziu svojho systému. Nutnosťou je aj excelentný servis, zákaznícka linka alebo hotline v prípade potreby aj v režime 24/7.
  1. Cena systému
Cena závisí od konkrétneho typu systému, od špecifických nastavení a pod. Cenu je možné presne stanoviť až po zisťovacej analýze. Základnou položkou výslednej ceny celého informačného systému sú licencie, ktoré sa rátajú buď na počet modulov, alebo na počet používateľov.
  1. Zavedenie systému, implementácia
Zavedenie a implementácia nového systému je najdôležitejšou etapou pre každú firmu. Na začiatku tejto etapy je potrebné stanoviť si presný časový harmonogram činností pre úspešné zavedenie ERP systému. Následne sa pristúpi k samotnej inštalácii ERP systému.
Súbežne s inštaláciou prebieha konverzia pôvodných dát z predošlého systému. V tejto fáze môžu byť v prípade potreby dovyvíjané špeciálne úpravy ako napríklad výstup pre reporty, tlačivá, formuláre a podobne. V predposlednej fáze tejto etapy je na programe zaškolenie zamestnancov.
Taktiež je dobré poznať a neopakovať najčastejšie chyby, ktoré sa často opakujú pri zavádzaní informačných systémov do praxe. Medzi základné chyby patrí najmä nedostatočná prípravná fáza, v ktorej častokrát chýba analýza reálnych potrieb. Ideálne je, keď je analýza potrieb pripravená vopred internými pracovníkmi firmy, ktorá uvažuje o ERP systéme. Následne sú dôležitou súčasťou konzultácie s dodávateľom daného riešenia. Niekedy je na mieste využiť služby externého konzultanta či konzultačnej spoločnosti.
Opakujúcou sa chybou je i výber nevhodných uchádzačov v rámci tendra. Niekedy môže byť chybou aj  nejednoznačný nákupný motív, nastáva zvlášť vtedy, ak nie sú stanovené odpovede na základné otázky: za koľko a dokedy? V obchodnom vzťahu musia byť tieto otázky vyriešené k obojstrannej spokojnosti.
S tým súvisí aj nevhodne zvolený rozpočet resp. zle vyčlenené finančné zdroje. Najčastejšie opakujúcou sa chybou sú zle alebo nevhodne zvolené kritériá výberu dodávateľa samotného ERP systému.

Ako vyzerá komplexné riešenie
Takéto ucelené a komplexné riešenie ponúka spoločnosť Asseco Solutions so svojou vlajkovou loďou pod názvom Asseco SPIN. Tento ERP systém je plne optimalizovaný na riadenie firemných procesov v stredne veľkých aj veľkých spoločnostiach. Asseco SPIN je slovenský podnikový softvér so svetovými parametrami. Dokáže sa maximálne prispôsobiť individuálnym potrebám spoločnosti a jej dostupným prostriedkom.
Vďaka nemu je možné dostať riadenie  firmy na novú úroveň. Ponúka množstvo kvalitných manažérskych nástrojov na spracovanie komplexných dát a jednoduchú, intuitívnu obsluhu. Systém je vo svojej komplexnosti plne škálovateľný a moduly sú dokonale prepojené. Je dostupný aj online pomocou webovej aplikácie iSPIN.
Asseco SPIN je špičkový softvér vyvinutý špeciálne pre potreby slovenského trhu a navyše jeho súčasťou sú tiež spoľahlivé konzultačné služby dostupné vo všetkých regiónoch. Z jedného systému tak môže každá firma vyťažiť množstvo výhod. Môže napríklad získať dokonalý prehľad o biznise s komplexným systémom reportovacích business intelligence nástrojov pre celý manažment, kdekoľvek v dosahu internetu. Systém je navyše ,,šitý“ na mieru. Keď rastie biznis spoločnosti, systém SPIN rastie spolu s ním.
Vďaka úpravám na mieru, modulárnosti, škálovateľnosti, multimandátnosti systém SPIN nebude nikdy obmedzovať rast firmy. Prirodzenou súčasťou je aj 100% zrozumiteľnosť v rodnom jazyku. SPIN totiž hovorí a myslí ako vaši zamestnanci, funguje v ich odbornej terminológii. Vďaka funkcii voliteľných evidencií, používa systém firemné názvoslovie. Navyše poskytuje neustálu podporu a support. Vďaka množstvu špecialistov v regiónoch je všetkým zákazníkom flexibilne k dispozícii v ktorejkoľvek fáze implementácie i počas bežnej prevádzky.
Asseco SPIN drží krok s dobou pokroku vďaka top technológiám, obsahuje overenú platformu MS.NET, trojvrstvovú architektúru a maximálnu bezpečnosť. A navyše má kvalitné API rozhrania na perfektnú integráciu s externým softvérom.  Nezanedbateľnou súčasťou je aj neustály vývoj. Sledujeme trendy a vnímame požiadavky zákazníkov. ERP systém SPIN neustále vyvíjame k lepšiemu. A určite je nespornou výhodou aj to, že sa jedná o slovenský softvér s plnou kontrolou slovenskej legislatívy.

Cloud alebo lokálny hosting?Hlavné benefity digitalizácie výrobného podniku v nestabilnej dobe

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk