Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Cloud alebo lokálny hosting?

V nasledujúcich riadkoch vám priblížime technické výhody a nevýhody hostovania softvéru ako produktu v cloude v porovnaní s lokálnym hostovaním. Preskúmame výhody cloudového hostingu, ako je škálovateľnosť, flexibilita a nákladová efektívnosť, a zároveň aj výhody on-premise hostingu, ako je kontrola nad údajmi a bezpečnosť. Zhrnieme aj konkrétne prípady použitia a odvetvia, v ktorých môže byť jedna možnosť vhodnejšia ako druhá.
Škálovateľnosť v hostingu
Pokiaľ ide o škálovateľnosť, cloudový hosting je jasným víťazom. Vďaka cloudovému hostingu môžu spoločnosti podľa potreby ľahko zvyšovať alebo znižovať počet používateľov bez toho, aby museli investovať do ďalšieho hardvéru a infraštruktúry. Umožňuje to používanie virtualizácie a kontajnerových technológií, ako sú Kubernetes a Docker.
Vďaka tomu ide o nákladovo efektívne riešenie pre podniky, ktoré zaznamenávajú kolísavý dopyt. Okrem toho, poskytovatelia cloudových služieb, ako sú AWS, Azure a Google Cloud, ponúkajú funkcie automatického škálovania, to znamená, že poskytovateľ dokáže automaticky škálovať zdroje na základe využívania aplikácie, čím sa eliminuje potreba manuálnych zásahov a zabezpečí sa, že zdroje sú k dispozícii vždy vtedy, keď sú potrebné.

Ktorý hosting je bezpečnejší?
Pokiaľ ide o bezpečnosť, poskytovatelia cloudových služieb ponúkajú celý rad bezpečnostných funkcií, ako je šifrovanie, autentifikácia a kontrola prístupu. To umožňuje vysokú úroveň zabezpečenia firemných údajov a aplikácií. Okrem toho poskytovatelia cloudu majú špecializované tímy, ktoré sú zodpovedné za údržbu a aktualizáciu bezpečnosti svojej infraštruktúry, čo je ďalšia veľká výhoda. Poskytovatelia cloudu ponúkajú aj rôzne certifikácie, ktoré môžu organizáciám pomôcť dodržiavať predpisy špecifické pre ich odvetvie.
Cloudový hosting ponúka niekoľko výhod, pokiaľ ide o obnovu dát po havárii (disaster recovery), pričom jednou z hlavných výhod je, že údaje sú zvyčajne uložené na viacerých fyzických miestach. To znamená, že v prípade havárie na jednom mieste je možné k údajom pristupovať a obnovovať ich aj z iného miesta. Poskytovatelia cloudových služieb ponúkajú aj zabudované funkcie disaster recovery, ako je zálohovanie a replikácia, ktoré výrazne zjednodušujú celý proces a zabezpečujú, že firemné údaje sú vždy v relatívnom bezpečí.
Aký majú vplyv predpisy a regulácie na výber hostingu?
Pokiaľ však ide o požiadavky na súlad s predpismi a reguláciami, lepšou voľbou môže byť lokálny hosting. On-premise hosting poskytuje spoločnostiam úplnú kontrolu nad svojou infraštruktúrou a možnosť zaviesť vlastné bezpečnostné opatrenia. To môže byť dôležité najmä pre spoločnosti, ktoré podliehajú určitým predpisom (napr. bankový sektor, healthcare). On-premise hosting ponúka aj lepšiu kontrolu nad údajmi (data sovereignty), to môže byť obzvlášť dôležité pre organizácie, ktoré pôsobia v krajinách s prísnymi predpismi týkajúcich sa údajov a ich umiestnenia. Okrem toho, on-premise hosting ponúka aj lepšiu kontrolu nad fyzickou bezpečnosťou firemných údajov.
Výzvy pri výbere
Na druhej strane, on-premise hosting prináša aj vlastné výzvy. Jednou z najväčších nevýhod sú náklady. Hostovanie softvéru priamo na mieste si vyžaduje, aby spoločnosti investovali do vlastného hardvéru, čo môže byť finančne aj časovo nákladné. Okrem toho môže lokálny hosting obmedziť škálovateľnosť a flexibilitu. Organizácie musia investovať aj do ďalších zdrojov, ako je IT personál, napájanie a chladenie, sieťová infraštruktúra a softvérové licencie, to sa môže rýchlo naakumulovať a stať sa významným nákladom. Okrem toho lokálny hosting vyžaduje od organizácií aj správu vlastných riešení disaster recovery a zálohovania, čo je zložitá a časovo náročná úloha.
Pri výbere správneho hostingu je nutné zvážiť technické aj obchodné aspekty. Z technického hľadiska ponúka cloudový hosting celý rad výhod, ako je škálovateľnosť, bezpečnosť a nákladová efektívnosť, vďaka čomu je vhodnou voľbou pre širokú škálu prípadov použitia a odvetví. Využívanie virtualizačných a kontajnerových technológií, zabudované funkcie obnovy po havárii a certifikáty zhody, ktoré ponúkajú poskytovatelia cloudových služieb, sú veľkými výhodami.
Kedy je lepší lokálny hosting a kedy cloud?
Lokálny hosting je lepšou možnosťou pre určité prípady použitia, kde sú prísne požiadavky na dodržiavanie predpisov a regulačné požiadavky. Kontrola nad fyzickou bezpečnosťou údajov a možnosť zaviesť vlastné bezpečnostné opatrenia sú niektoré z výhod on-premise hostingu.
Pár príkladov použitia, kde je väčšinou lokálny hosting lepšou voľbou:
  • Zdravotná starostlivosť ( healthcare): Zdravotnícke organizácie podliehajú prísnym požiadavkám na dodržiavanie predpisov a regulačným požiadavkám.
  • Finančný sektor: Organizácie poskytujúce finančné služby spracúvajú citlivé finančné údaje a podliehajú prísnym požiadavkám na dodržiavanie predpisov a regulácie. Lokálny hosting umožňuje organizáciám mať úplnú kontrolu nad ich infraštruktúrou a organizácia môže implementovať vlastné bezpečnostné opatrenia na splnenie týchto požiadaviek.
Pár príkladov použitia, kde býva cloud hosting lepšou voľbou:
  • E-commerce: Spoločnosti zaoberajúce sa elektronickým obchodom často zaznamenávajú výkyvy v dopyte a musia byť schopné rýchlo zvyšovať a znižovať dopyt, aby splnili požiadavky svojich zákazníkov.
  • Gaming, Médiá a zábava: Hráčske spoločnosti často potrebujú spracúvať veľké množstvo údajov a musia byť schopné rýchlo škálovať nahor a nadol, aby splnili požiadavky svojich hráčov / používateľov služieb.
  • Software ako služba (SaaS): Škálovanie výkonu podľa potreby, pay-as-go modely využívania služieb, automatické aktualizácie, širšia (až globálna) dostupnosť a bezpečnosť dát predurčujú cloud hosting ako výhodnejší pre SaaS modely.
V každom prípade, výber medzi cloudovým a lokálnym hostingom by mal vychádzať z konkrétnych potrieb, prípadov použitia a predpisov organizácie. Je dôležité zhodnotiť náklady, prínosy a riziká spojené s každou možnosťou. Okrem toho je tiež dôležité mať na pamäti, že prostredie hostingu sa neustále vyvíja a je nevyhnutné neustále prehodnocovať stratégiu a byť otvorený novým technológiám a riešeniam.
Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete hostovať svoj softvér ako produkt v cloude alebo lokálne, dôležité je uistiť sa, že spĺňa konkrétne potreby vašej organizácie a vašich zákazníkov, a že je bezpečný, škálovateľný a nákladovo efektívny.

História a výhody aplikácií v cloudeERP riešenie, ktoré pomáha a optimalizuje vnútorné procesy

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk