Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Najnovšie trendy a digitalizácia v poľnohospodárstve

Oproti ostatným odvetviam má poľnohospodárstvo jedno špecifikum. Ide o vplyv klímy a s ňou súvisiace dôsledky. Vždy na začiatku hospodárskeho roka je na základe plánu zrejmé, čo je cieľom, nikdy však nie je isté, či tento cieľ bude dosiahnutý.
Preto možno viac ako v iných odboroch potrebujú poľnohospodári nástroj na sledovanie prvotnej evidencie materiálov, pracovných operácií a zvierat s následným spracovaním celej ekonomickej a mzdovej agendy, kalkulácie výrobkov, ale aj moderné manažérske vyhodnocovanie a kalkulácie pre riadenie, sledovanie stavov a kalkulácie výsledkov v priebehu meniacich sa podmienok, v ktorých usilujú o dosiahnutie maximálnej produkcie.
Takýmto nástrojom je informačný systém Asseco HELIOS iNuvio, ktorý disponuje najnovšími funkcionalitami pokrývajúcimi potreby agropodnikov pre účely digitalizácie a tým aj zefektívnenie väčšiny procesov.
Integrácia informácií z výrobných technológií
V dnešnej dobe je bežné, že sa v podniku používajú technologické zariadenia ako rôzne typy vážiacich systémov, kŕmne vozy v živočíšnej výrobe, GPS v mechanizácii, rôzne technológie riadenia skladov. Systémy však nebývajú integrované do IS spoločnosti a fungujú oddelene. Moderné IS však tieto čiastkové systémy automaticky integrujú a ich operatívne údaje je možné použiť priamo pri riadení spoločnosti.
Smart riešenie oblasti skladovania a obchodovania s AGRO komoditami
V oblasti riadenia pohybu zásob komodít, či už vo výrobných alebo v obchodných spoločnostiach, je veľmi dôležité mať dokonalý prehľad o pohybe, stave a kvalite zásob. Zároveň mať pod kontrolou plnenie kontraktov v čase ako aj objeme. Riešením je funkcionalita „SMART riadenie skladov“, ktorá zabezpečuje všetky fázy uvedených procesov. Pri skladoch s kapacitou 25 tisíc ton sa skladuje približne 2,5 mil. €. Prirodzené úbytky sa akceptujú zväčša v rozsahu 2-5 %. V ročnom vyjadrení to činí straty do približne 125 tisíc €.
Integrácia prvkov Industry 4.0
Systém ponúkajúci možnosti použitia rôznych porastových snímačov vlhkosti a teploty, meteo staníc (teplota, vlhkosť, zrážkomer), senzor pôdnej vlhkosti bez potreby jeho kalibrácie. Uvedené senzory umožňujú včasné prognózovanie vývoja výskytu škodcov a chorôb. Pre oblasť kvality skladovania je možné použiť senzor merajúci teplotu komodity v metrových vrstvách spolu so vzdušnou vlhkosťou. Všetky údaje je možné sledovať či už v mobilnej aplikácii alebo priamo v podnikovom informačnom systéme.
Integrácia riešenia pre variabilné hnojenie na základe satelitných snímkov
V oblasti rastlinnej výroby sa v odbornej verejnosti dlhšiu dobu hovorí o nevyhnutnosti využívania variabilného hnojenia. V rámci inovácií sa ponúka riešenie umožňujúce na základe satelitných snímok (družice Sentinel-2, Landsat a SPOT-6) vytvoriť plán na variabilné hnojenie, ktorý sa cez prenosný disk prenesie do traktora alebo rozmetadla. Uvedené riešenie je výrazne lacnejšie ako použitie dronov.
Prepojenie agronomických evidencií priamo do systému
S pribúdajúcim množstvom rôznych kontrol zo strany štátu a platobnej agentúry je stále dôležitejšie, aby jednotlivé systémy, ako napríklad agronomická evidencia, boli v súlade so skladovou evidenciou, pracovnými výkazmi a ekonomickými dokladmi. Pochybenie v tejto oblasti vedie k zbytočným finančným stratám na dotáciách.
Mobilný prístup k údajom
Dnes je bežnou požiadavkou prístup k údajom, ako aj zadávanie údajov do IS priamo v teréne. Bežnou praxou môže byť mobilná podpora obchodníka, zadávanie operatívnej úlohy pracovníkovi, prehľad dodávok tovaru, prehľad cashflow a podobne. Akékoľvek údaje z informačného systému sú spracovateľné na mobilnej platforme.
Komplexná podpora riadenia skupiny podnikov
Riadenie skupiny podnikov má svoje výrazné špecifiká, ktoré IS musí riešiť. Od zabezpečenia jednotného reportingu, kumulácie pracovných funkcií naprieč podnikmi, centrálneho riadenia nákupu a predaja, vnútornej cenotvorby, až po vnútroskupinové poskytovanie služieb a prenájom strojov. Bez podpory kvalitného IS by uvedené procesy boli ťažko zvládnuteľné.
6 efektívnych zmien, ktoré vašu firmu posunú dopreduAsseco Group: Klienti vyžadujú sofistikované riešenia

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk