Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Takúto rentabilitu prináša umelá inteligencia do stredne veľkých spoločností

AI (umelá inteligencia) už dávno nie je pesničkou budúcnosti a stala sa každodenným spoločníkom obchodných procesoch na celom svete. Najmä veľké spoločnosti sa spoliehajú na automatizáciu pomocou algoritmov a podporu logistiky, administratívy a komunikácie. Ale aj stredne veľké spoločnosti môžu profitovať z využívania inteligentného ERP systému s technológiou AI. Teraz vám ukážeme ako!

ČO PRINÁŠA ERP SOFTVÉR STREDNE VEĽKÝM SPOLOČNOSTIAM?

Stredne veľké firmy sa postupne digitalizujú. Túto skutočnosť naznačujú aj prieskumy ohľadne projektov digitalizácie už niekoľko rokov. Čoraz viac malých a stredne veľkých firiem si uvedomuje výhody automatizovaných a digitálnych procesov. Centrálnym mapovaním a robotizáciou administratívnych úloh môžete ušetriť nielen čas, ale aj peniaze.

ERP systém je na to ideálnym základom. Mapuje oblasti vzťahov so zákazníkmi, personálneho manažmentu, logistiky, projektového manažmentu, výroby a finančného účtovníctva. Spoločnosti môžu ERP softvér používať flexibilne. Vyberú si tie pracovné procesy, ktoré chcú, aby boli v riešení zmapované a optimalizované.

 

ERP systémy ako centrálne miesto, kde sa zbiehajú všetky informácie, tak zaisťujú maximálnu transparentnosť a uľahčujú komunikáciu všetkým zamestnancom.
S podporou AI funguje takéto riešenie ešte efektívnejšie.

AKO ZAČLENIŤ UMELÚ INTELIGENCIU DO ERP SYSTÉMU TAK, ABY TO BOLO PRE SPOLOČNOSŤ RENTABILNÉ

„Umelá inteligencia preberá v ERP systéme rôzne úlohy, ktoré su bez automatizácie veľmi náročné na čas i zdroje.“


Umelá inteligencia môže napríklad plne automaticky prijímať objednávky a vrátený tovar a prenášať tieto údaje do logistiky. V spolupráci s mechanicky automatizovaným skladom je potrebná podpora reálneho človeka v procese od vytvorenia objednávky až po naloženie do transportného vozidla iba pri balení a kontrole kvality tovaru.

ERP systém s integrovanou AI je tiež možné využiť v účtovníctve, a to veľmi účelovo a cielene, a zvýšiť tak ziskovosť procesov. Okrem iného je ERP systém s AI možné použiť týchto oblastiach:
  1. Zníženie manuálnej pracnosti: ERP transakcie sú zúčtované automaticky a rýchlo, informácie z dokumentov a e-mailov sú pripravené štruktúrovane.
  2. Zníženie neistoty a rizika: Možné sú inteligentné predpovede ziskov a strát, analýzy peňažných tokov, prognózy peňažných tokov a zisťovanie anomálií, napríklad v platobných transakciách.
  3. Zjednodušenie transformácie ERP: Kmeňové údaje sa čistia automaticky a uľahčujú migráciu ERP systému.
  4. Získanie pokročilých finančných prehľadov: Kľúčové finančné údaje sa automaticky analyzujú a následne ich využívajú inteligentné asistenčné systémy.

ANALÝZA A OPTIMALIZÁCIA POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE

Umelá inteligencia sa dá efektívne a rentabilne využívať len vtedy, ak sa zozbiera a spracuje dostatok údajov. ERP systém na to ponúka ideálne podmienky. Napríklad na základe údajov o predaji AI rozpozná:
  • ako sa predaj vyvíja,
  • ktoré produkty sú obzvlášť obľúbené,
  • čo treba v oblasti predaja zlepšiť.
V ERP systéme sú zhromaždené všetky údaje o objednávkach, interných procesoch a prepojených strojoch. Pomocou umelej inteligencie sa čísla a informácie spracovávajú a vyhodnocujú v štatistikách alebo prehľadoch. AI kontroluje procesy a termíny a riadi zadané plánovanie plne automaticky.
Automatické spracovanie dát šetrí nielen čas, ale aj finančné prostriedky. Na vytváranie správ už nepotrebujete vlastný tím. Grafy a štatistiky je možné sledovať v reálnom čase. Všetci zamestnanci s prístupom do ERP si môžu prezerať príslušné reporty s návrhmi na optimalizáciu a na základe toho reagovať.

ZÁVER: PODPORA AI JE VIAC JAKO LEN AUTOMATIZÁCIA

Umelá inteligencia v ERP systéme má veľký potenciál pre stredne veľké firmy. Zdroje sa využívajú efektívnejšie, vďaka čomu je aj výroba efektívnejšia. Vďaka novým obchodným modelom si spoločnosti môžu zabezpečiť konkurenčnú výhodu a minimalizovať riziko podnikania. Okrem toho je možné generovať dodatočné zisky, napríklad rozširovaním produktov alebo služieb.
Aby ste mohli využiť tieto príležitosti, odporúča sa identifikovať oblasti, v ktorých by ste ju využili. Okrem toho by sa umelá inteligencia mala považovať za dlhodobú investíciu, a preto je potrebné vytvoriť primeraná databázu. Je tiež dôležité vybudovať príslušné know-how a zabezpečiť si špecialistov s dôverou v technológie.


V pracovnom svete, ktorý podporuje umelá inteligencia, je človek stredobodom dianiaEvolučne nie sme nastavení na neustály výkon

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk