Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

V pracovnom svete, ktorý podporuje umelá inteligencia, je človek stredobodom diania

Ako bude vyzerať pracovný svet budúcnosti v čase, keď umelá inteligencia stále viac preniká do každodenného života firiem? Tejto otázke sa venovala spoločnosť Asseco Solutions AG na svojej veľkej konferencii "Vision Days 2021" v Mainzi. Spolu s viac ako 600 účastníkmi, ktorí sa tohto hybridného podujatia zúčastnili naživo a aj online, a mnohými technologickými a obchodnými partnermi diskutovali zástupcovia spoločnosti Asseco, ako aj experti z rozličných oblastí hospodárstva a vedy o rôznych aspektoch tejto problematiky a došli k nasledovnému záveru: Aby sme zostali konkurencieschopní, nebude existovať žiadna alternatíva k umelej inteligencii (AI). Ale namiesto toho, aby AI nahradila zamestnancov, musí zhodnotiť ich pridanú hodnotu. Toto je postoj, ktorý Asseco Solutions zohľadňuje aj pri relevantných produktových inováciách svojich ERP riešení. V softvéri Asseco APplus možno umelú inteligenciu použiť už aj teraz na automatizáciu postupov, kategorizáciu dokumentov a na správu nových obchodných príležitostí.
„V časoch narastajúceho nedostatku kvalifikovaných pracovníkov sa pre spoločnosti stalo kľúčovým, aby čo najlepšie využili kreatívnu pracovnú silu svojich zamestnancov a ich pridanú hodnotou,“ zdôraznil Markus Haller,generálny riaditeľ Asseco Solutions AG, počas svojej uvítacej reči. „Umelej inteligencii sa nedá vyhnúť. Zamestnanci sa však nemusia báť, že ich nahradia technológie. Pretože skutočná, komplexná AI, ktorá dokáže myslieť ako človek, je podľa súčasného stavu výskumu ešte veľmi vzdialená realite. Táto technológia nedokáže podať pohár vody zamestnancovi z mäsa a kostí, ale dokáže mu už veľmi dobre asistovať! A v tom spočíva budúcnosť nášho pracovného sveta. Namiesto toho, aby sa zamestnanci museli stále dookola preklikávať cez tie isté zákazky, dokáže ich AI odbremeniť od zdĺhavých rutín a poskytnúť im tak voľné kapacity na to, aby venovali čo najväčšiu starostlivosť špeciálnym prípadom a výnimkám a využili svoje ľudské schopnosti na vytváranie skutočnej hodnoty. „V pracovnom svete budúcnosti, ktorý bude podporený AI, sa ľudia nestanú zbytočnými, ale budú stáť v centre diania."

NOVÉ FUNKCIE UMELEJ INTELIGENCIE ODBREMEŇUJÚ ZAMESTNANCOV

Presne v tomto kontexte predstavila spoločnosť Asseco Solutions na svojom podujatí početné novinky pre systém Asseco APplus, ktoré pomocou inteligentných funkcií optimálne podporujú zamestnancov pri ich každodennej práci. To okrem iného zahŕňa:

AI modul na automatizáciu štandardných procesov

Prozessautomatisierung in APplus
Úplne v zmysle odbremenenia zamestnancov od rutinnej práce podporuje nový AI modul na automatizáciu štandardných procesov zamestnancov pri spracovávaní štandardných úloh. Pomocou anonymnej analýzy procesov vo firme, ktoré skutočne prebiehajú, je možné identifikovať tie procesy, ktoré zvyčajne prebiehajú vždy rovnako, to znamená tie, ktoré sú rutinné. Tie potom dokáže umelá inteligencia plne automatizovať. Týmto spôsobom môže AI automaticky dokončiť jednoduché procesné kroky v oblastiach ako nákup, predaj alebo servis, napríklad dokáže vytvoriť štandardnú objednávku alebo servisný prípad. Len pri nákupe sa dá v priemere zautomatizovať viac ako štvrtina objednávok, čo dáva zamestnancom voľnú kapacitu na úlohy s pridanou hodnotou, ako je optimalizácia dodacích podmienok alebo hľadanie nových dodávateľov.

AI modul na inteligentnú kategorizáciu dokumentov

Aj bez podpory umelej inteligencie sa už dnes v mnohých spoločnostiach automaticky kategorizujú a preposielajú prichádzajúce dokumenty. Problémom však je, že klasifikácia dokumentov je zvyčajne založená na určitých kľúčových slovách. Napríklad dopyt s textom „položka XY z dodávky nefunguje, zabezpečte, prosím, výmenu“ je však kategorizovaný ako objednávka, a nie ako reklamácia z dôvodu zle rozpoznaného kľúčového slova, pretože napríklad v nemčine sa na slovo dodávka a objednávka používa rovnaké slovo „Auftrag“. Nový AI modul na inteligentnú kategorizáciu dokumentov analyzuje prichádzajúce texty pomocou neurónových sietí, a preto je schopný klasifikovať dokumenty do vhodných kategórií na základe ich dôležitosti. Takto môžu byť následne automaticky preposlané správnej kontaktnej osobe a môžu byť iniciované potrebné ďalšie kroky, ako je napríklad vytvorenie objednávky.

Rozšírenie skladovej optimalizácie s podporou AI

KI Lageroptimierung in APplus
Skladová optimalizácia s podporou AI umožňuje zákazníkom prostredníctvom inteligentnej analýzy ich existujúcich kmeňových údajov zo skladu a historických požiadaviek z objednávok a kusovníkov vytvoriť plán skladovej optimalizácie. Týmto spôsobom je možné fundovane vypočítať a aktualizovať skladové parametre, ako sú minimálne zásoby alebo typ dispozície pre jednotlivé položky bez toho, aby vedúci skladu musel tráviť čas manuálnou analýzou. Už teraz je AI od spoločnosti Asseco schopná zahrnúť do analýzy nielen historické údaje, ale aj informácie o plánovaní a externé údaje, aby bolo možné vytvárať dobre podložené predpovede odbytu do budúcnosti. Takto sa dá presne znázorniť napríklad sezónnosť určitých produktov (napríklad zimných pneumatík). Zároveň vďaka údajom z tretích strán, ako sú napríklad ekonomické indexy, sa zabezpečí, že aj neočakávaný vývin ekonomiky a vplyvy, napríklad tie, ktoré vyvolala koronakríza, sa reálne zohľadnia a nebudú mať skresľujúci vplyv na prognózy do budúcich rokov.

Správa príležitostí – Doplnok k CRM modulu

S komplexným cloudovým doplnkom k existujúcemu CRM modulu bude APplus v budúcnosti pokrývať aj tie fázy predajného procesu, ktoré prebiehajú predtým, ako sa kontakt so zákazníkom pretaví v konkrétnu objednávku. To umožní plne sprevádzať a dokumentovať predajný prípad od prvej interakcie so zákazníkom až po ukončenie obchodu. Doplnok na správu príležitostí ponúka interaktívnu zobrazovaciu tabuľu, na ktorej možno prehľadne zobraziť a spravovať potenciálnych zákazníkov vo forme dlaždíc. Pre maximálnu flexibilitu je možné riešenie vo veľkej miere prispôsobiť požiadavkám zákazníka čisto na základe konfigurácie. Inovatívna AI podporuje predajcov v ich výskume o potenciálnych nových zákazníkoch. Pomocou inteligentného porozumenia textu analyzuje AI verejne dostupné informácie o potenciálnych zákazníkoch, kategorizuje ich z hľadiska ich relevantnosti a ponúka tak komplexný prehľad o firemných údajoch a novinky o každom potenciálnom zákazníkovi, ktoré sú vždy aktuálne. V najbližších mesiacoch bude možné pomocou AI odhadnúť aj pravdepodobnosť úspechu jednotlivých leadov a podľa toho ich prioritizovať.

VYTVORENIE SPRÁVNYCH PODMIENOK

Aby bolo možné využiť takéto funkcie v praxi, je potrebné splniť niekoľko základných požiadaviek, tak na strane výrobcu ERP, ako aj na strane zákazníka. O tom, ktoré sú to, diskutovali experti zo spoločnosti Asseco s hosťujúcimi prednášajúcimi z oblasti vedy a biznisu na Vision Days na mnohých prednáškach a fórach. Z technologického hľadiska spomenul Holger Nawratil, výkonný riaditeľ Asseco Solutions AG pre nemecky hovoriace krajiny, okrem iného cloud computing, výkonné jadro pracovných tokov a intuitívnu využiteľnosť ako rámcové podmienky na strane softvéru pre úspešné používanie AI – základ, ktorý špecialista na ERP z Karlsruhe už pred nejakým časom vytvoril a teraz ho ďalej neustále rozvíja.
„Na druhej strane je na strane zákazníka najdôležitejšia kvalita, množstvo a užitočnosť existujúcich údajov,“ dodal vo svojej prezentácii Christian Leopoldseder, výkonný riaditeľ pre Rakúsko. „Aby sme v tomto kontexte pred začiatkom projektu AI nastavili správny kurz, v súčasnosti pracujeme na tom, aby sme našim zákazníkom v budúcnosti poskytli súbor nástrojov, ktorý ich podporí v prípravných prácach, a vytvorí tak základ, aby bolo možné AI produkty nasadiť rýchlejšie a efektívnejšie.“
„Do akej miery už funkcie AI podporujú používateľov v ich práci merajú vedci podobne ako keď merajú autonómne riadenie vozidiel, a to v štyroch fázach“, vysvetľuje na záver obchodný riaditeľ Ralf Bachthaler. „Zatiaľ čo riešenia na prvej úrovni sa obmedzujú na jednoduché informovanie používateľa, v druhom kroku už môžu na základe toho vydať odporúčania, čo treba spraviť. Tretia úroveň ide ďalej a automatizuje jednotlivé procesy. Cieľom je štvrtá úroveň, optimalizácia, ktorá sa neobmedzuje len na jednu oblasť. S Asseco APplus sme už dosiahli úroveň automatizácie v jednotlivých oblastiach a neustále pracujeme na ďalšom využívaní potenciálu umelej inteligencie, aby mohli mať zamestnanci voľné kapacity, aby mohli naplno využiť svoje ľudské sily v pracovnom svete budúcnosti podporenom umelou inteligenciou.”
HELIOS iNuvio priniesol maximálnu automatizáciu spoločnosti HazeTakúto rentabilitu prináša umelá inteligencia do stredne veľkých spoločností

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk