Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.

Ocenenie Slovak Business Superbrands 2017

Naša spoločnosť Asseco Solutions, a. s., získala v januári tohto roka ocenenie Slovak Business Superbrands Award 2017 a zaradila sa tak do elitnej skupiny značiek, ktoré predstavujú príklad úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty obchodnej značky. Ocenenie Superbrands je pre spoločnosť súčasne aj potvrdením kvality poskytovaných služieb. Program Superbrands vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Tamojší marketingoví a komunikační odborníci, združení v porote Business Brand Council, si stanovili cieľ každoročne oceniť mimoriadne silné značky, ktoré môžu byť vzorom vo svojom rozvoji aj pre ostatné spoločnosti. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a v súčasnosti je Superbrands najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek. Udeľovaná je dnes ako špeciálne ocenenie v 90 krajinách na piatich kontinentoch sveta. Veríme, že toto ocenenie bude pre nás samotných a, samozrejme, najmä pre našich existujúcich i potenciálnych klientov ďalším potvrdením kvalitnej práce, ktorú neustále odvádza celým tím kolegov Asseco Solutios, a. s.
Pred 26 rokmi startup piatich programátorov. Dnes nadnárodná spoločnosť.Ako získať pozitívne referencie pre váš biznis?