Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

APplus je "ERP systém roka" pre aplikácie umelej inteligencie v ERP sektore

Od porozumenia textu, cez rozpoznávanie obrázkov až po komplexné diagnózy: Umelá inteligencia urobila v posledných rokoch obrovský pokrok, s čím súvisia aj jej úplne nové možnosti využitia v obchodnom kontexte. Čoraz viac výrobcov v oblasti ERP teraz ponúka zodpovedajúce funkcie – ale nakoľko sú v skutočnosti vyspelé a praktické? „Centrum pre podnikový výskum“ na Univerzite v Postupime si položilo túto otázku v rámci prípravy na udelenie svojho renomovaného ocenenia „ERP systém roka“, ktoré sa konalo v októbri 2021 vo Frankfurte nad Mohanom.
Ocenenie v novej kategórii „Aplikácie umelej inteligencie v ERP sektore“ získala spoločnosť Asseco Solutions, ktorej riešenie APplus s integrovanou výkonnou umelou inteligenciou už v súčasnosti môže podporovať zákazníkov v oblastiach ako je automatizácia procesov, optimalizácia skladu alebo generovanie potenciálnych zákazníkov. Pre ERP špecialistu z Karlsruhe (sídlo Asseco Solutions pre krajiny DACH ) je toto ocenenie už deviatym ocenením odbornej komisie.


Budúcnosť ERP sa ukrýva v umelej inteligencii, o tom niet pochýb. Využitie umelej inteligencie ale v žiadnom prípade nesmie byť samoúčelné. Preto sme pred rokmi začali v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi vyvíjať užitočné scenáre, pri ktorých je možné umelú inteligenciu použiť, a hľadať spôsoby, ako môžeme našich zákazníkov technicky podporiť vhodnými funkcionalitami.
Okrem našich vlastných nápadov sa aj naďalej spoliehame na túto diskusiu s našimi zákazníkmi a sme vždy otvorení myšlienke preniesť vzrušujúce nové nápady do praxe. Čo sa pri tom osvedčí, si skôr či neskôr nájde cestu do štandardného modulu. Týmto spôsobom zaisťujeme, že naše funkcie umelej inteligencie nie sú vyvinuté bez ohľadu na našich zákazníkov, ale vždy pokrývajú skutočnú potrebu s cieľom poskytnúť ozajstnú pridanú hodnotu, ktorá našich používateľov každý deň podporí v ich podnikaní."

Ralf Bachthaler
Riaditeľ predaja (Chief Sales Officer)
Asseco Solutions AG

PREHĽAD FUNKCIONALÍT UMELEJ INTELIGENCIE

Výsledkom tohto zákaznícky orientovaného prístupu vo vývoji je široká škála modulov umelej inteligencie, ktoré APplus podporuje v štandarde a ktoré boli dôkladne preskúmané odbornou porotou v rámci prípravy na slávnostné odovzdávanie cien. Umelá inteligencia od spoločnosti Asseco Solutions okrem iného umožňuje:

Optimalizáciu a automatizáciu procesov


Procesy sú srdcom každého ERP systému. Zodpovedajúce riešenia sú preto ideálnym zdrojom, ak chceme nájsť odpoveď na otázku, ako vlastne procesy vo firme skutočne prebiehajú. Pomocou najmodernejšej technológie „proces mining“ môže APplus poskytnúť zodpovedajúce informácie anonymne a vytvoriť tak základ pre procesné analýzy založené na umelej inteligencii. To zase umožňuje identifikovať potenciál optimalizácie a na želanie dokonca plne automatizovať procesy, ktoré vždy prebiehajú rovnako, aby bolo možné odbremeniť zamestnancov od časovo náročnej rutiny.


Optimalizácia skladu s podporou umelej inteligencie


S ďalším modulom založeným na umelej inteligencii analyzuje APplus historické údaje o sklade a používa ich ako základ na výpočet optimálnej konfigurácie zodpovedajúcich parametrov (typ dispozície, minimálne zásoby, rozsah objednávky, veľkosť šarže atď.). Zároveň berie riešenie ohľad na plánované zákazky, ako aj relevantné externé informácie, ako sú makroekonomické trendy. Na tomto základe sa potom dajú vygenerovať konkrétne návrhy objednávok, takže v ideálnom prípade sa dá celý manažment skladovej dispozície nahradiť umelou inteligenciou.


Dashboardy šité na mieru pre každého používateľa


Asistent APplus na báze umelej inteligencie dokáže z vhodných prvkov na ploche vytvárať návrhy na zostavenie prispôsobených náhľadov a dashboardov pre každého zamestnanca. Aby to systém dokázal, učí sa z anonymizovaného pozorovania individuálneho používania APplus – doplneného o používateľské profily, vzorce interakcie iných používateľov v podobných rolách alebo odvetvové scenáre.


Automatizovaný prieskum predaja a generovanie potenciálnych zákazníkov


Vďaka porozumeniu textu založenom na umelej inteligencii dokáže APplus automaticky pochopiť verejne dostupné zdroje, ako sú spravodajské články, príspevky zo sociálnych médií, RSS kanály alebo obsah webových stránok od zákazníkov alebo zainteresovaných strán, správne ich priradiť a vyvodiť z nich závery. Týmto spôsobom sú predajcovia odbremenení od časovo náročnej rešerše. Okrem toho je možné nájsť podobné spoločnosti na základe existujúcej zákazníckej bázy a automaticky generovať nové potenciály.

ODVETVOVÉ OCENENIE S TRADÍCIOU
Renomovaná odborná komisia Centra pre podnikový výskum na Univerzite v Postupime už po 16-ty krát odovzdávala 27. októbra 2021  ocenenia „ERP systémy roka“. Na určenie víťazov boli možné riešenia vyhodnocované na základe siedmich kritérií: „Metodika implementácie“, „Konkrétne výhody pre zákazníkov“, „Ergonómia“, „Technológia a rozsah integrácie“, „Vhodnosť odvetvia prostredníctvom špecifických funkcií“, „Komunikácia so zákazníkmi a marketing predaja“ a „Výskum a vývoj“.

Slovenské inteligentné softvérové systémy pomôžu hotelierstvu a gastro biznisu