Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Naše riešenia smerujú k efektivite, šetria čas, sily a kapacity personálu

Pandémia zasiahla segment HoReCa neobyčajne tvrdo. I keď sa opatrenia postupne uvoľňujú, obavy hotelierov
i reštauratérov neutíchajú. Ako im môžu v tomto neľahkom období pomôcť technológie,
porozprávala Edita Angyalová, CEO a predsedníčka predstavenstva Asseco Solutions, v magazíne TOP Hotelierstvo.

Spoločnosť Asseco Solutions je lídrom v oblasti reštauračných a hotelových softvérov.
Aké problémy musel zvládnuť HoReCa segment po nútenom zatvorení hotelov a reštaurácií?
Z rozhovorov, ktoré sme viedli so zástupcami HoReCa segmentu, vyplynulo, že viacero z nich sa na začiatku
pandémie nevedelo zorientovať či ich podniky zostanú zatvorené týždeň alebo niekoľko mesiacov.
Iní, poučení predchádzajúcou krízou, sa rozhodli svoj biznis ukončiť, s ľuďmi sa férovo vyrovnať a neskôr
sa pokúsiť podnikanie reštartovať. Zvyšní podnikatelia okamžite hľadali vhodnú reakciu na opatrenia.
Najväčším problémom bolo, že v podstate nevedeli, čo bude platiť o týždeň, o mesiac, pretože opatrenia
sa stále menili. Náznak zlepšenia prišiel koncom mája minulého roka a zdalo sa, že gastro segment dospel
k názoru, že druhá vlna pandémie už nepríde. Dokonca ani štát nerobil žiadne prípravy, hoci odborníci na riziko
druhej vlny pandémie upozorňovali. V našej spoločnosti sme počas prvej vlny necítili výraznejší odliv prác,
pretože všetci si mysleli, že to vykryjú z rezerv. Druhá vlna pandémie však bola horšia. Ako dodávatelia
informačných systémov sme pocítili nielen masívnejší pokles požiadaviek na úpravy systémov, ale niektorí
podnikatelia v HoReCa segmente nás vyslovene žiadali o pomoc. Samozrejme, pokiaľ to bolo možné,
vyšli sme im v ústrety – buď znižovaním objemu zazmluvnených prác alebo ich odpustením či rozložením v čase.
Z rozhovorov s našimi klientami, patriacimi medzinajväčších hráčov HoReCa segmentu, ktorí mali
k dispozícii istý finančný „vankúš“ vyplynulo, že ten, kto prežije začiatok roka 2022 bude tým,
kto zostane na trhu. A za týmto bodom dnes ešte rozhodne nie sme.

S akými najčastejšími požiadavkami na automatizáciu a digitalizáciu ste sa
ako dodávateľ softvérových riešení pre tento segment stretli?

Samozrejme, boli firmy, ktoré sa rozhodli pandemickú situáciu využiť na to, aby zlepšili riadenie procesov,
ale, najmä, všetci pochopili, že kto nie je online bude mať problémy. Veľmi skoro sa na nás obrátili s rôznymi
požiadavkami, ako napríklad vytvorenie e-shopov, online funkcionalít a podobne. Pokiaľ boli v prevádzke terasy,
prevádzkovatelia sa zaujímali o náš produkt Mobilný čašník, ktorý pomáha zefektívniť obsluhu.

Pretrvávajú obavy podnikateľov v HoReCa segmente aj po uvoľnení opatrení?
Tých obáv je niekoľko. Najviac ich trápia obavy z príchodu tretej vlny pandémie. Situácia sa však líši v závislosti
od toho či ide o reštauračné alebo ubytovacie zariadenia. Reštaurácie momentálne prežívajú najmä nečakaný
nedostatok personálu. Keďže opatrenia trvali dlho, ich rezervy sa minuli a zamestnancov prepustili.
Z prieskumov vyplýva, že približne 20 percent ľudí, ktorí z branže odišli, sa už neplánuje vrátiť; ostanú vo výrobe
či iných službách. To znamená, že odvetviu budú chýbať ľudia. Už sa to aj aktuálne prejavuje. Tento problém sa
v podstate týka celej ekonomiky. Keď vidíme, že je nejaký podnik zatvorený, nemusí to znamenať,
že skrachoval, že pri aktuálne platných nariadeniach nedokáže pokryť ani len náklady.
Môže to byť signál, že nemá ľudí a ani sa mu ich nedarí nájsť. Pri ubytovacích zariadeniach je to ešte zložitejšie,
veľké problémy majú najmä mestské hotely. Mnohé z nich ešte vôbec neotvorili, iné hľadajú spôsoby
a možnosti ako využiť svoje priestory inak.

Ako vnímate pomoc štátu HoReCa segmentu?
Po obavách z nedostatku personálu, ďalší okruh obáv súvisí s nedostatočnou štátnou pomocou,
ktorá prichádza neskoro a útržkovito. Samozrejme, boli podnikatelia, ktorí získali značné financie, ale aj takí,
ktorí prepadli sitom. Treba však férovo povedať, že nielen preto, ako boli nastavené programy pomoci, ale aj preto,
že mali problém deklarovať parametre pomoci,pretože v oficiálnych číslach nemali evidované všetky tržby.
Možno viac ako v minulosti potrebujú majitelia prevádzok reálny pohľad na stav ich prevádzok.
Na správne rozhodovanie potrebujú mať k dispozícii rôzne analýzy, štatistiky, reporty a iné dáta...
Tu sa dostávame k tretiemu okruhu obáv. Zdravé podniky, ktoré sa usilovali akýmkoľvek spôsobom prežiť,
si zobrali úvery, ktoré však budú pred sebou ešte dlho tlačiť. Hoci navonok to bude vyzerať, že prevádzka zarába,
keďže je otvorená, v podstate bude zarábať na splácanie dlhov. V takej situácii k nám prichádzajú ďalšie požiadavky
na manažovanie procesov efektívnejšie a ako čo najviac vecí robiť bezobslužne. Samozrejme, segment HoReCa
je o službách, a tie sa bez ľudí nedajú poskytovať, ale všade tam kde nie je účasť personálu nevyhnutná
a kde možno prevádzkovo ušetriť, treba tieto procesy automatizovať. Je dôležité, aby sa majitelia nerozhodovali
pocitovo či intuitívne, ale mali k dispozícii reálny pohľad na stav svojich prevádzok, a to aj jednotlivo.
V našom reštauračnom systéme Asseco BLUEGASTRO je dostatok rôznych reportov,
prehľadov, štatistík, uzávierok, a to i denných. Ide o dáta väčšieho rozsahu než vyžaduje zákon.
ieto dáta sú veľmi užitočné, napríklad môžu poskytnúť informáciu o tom či otvoriť polovicu alebo celý interiér
reštaurácie alebo či je na rajóne potrebný ďalší človek. To všetko pomáha pri správnom manažérskom
rozhodovaní. Teda nie sú to len akési tabuľky pre tabuľky, ale reálny pohľad na stav prevádzky.

Spomínali sme, že v odvetví HoReCa je aktuálne nedostatok kvalifi kovaného personálu,
dokážu aj v tomto technológie pomôcť?

Veľmi častou požiadavkou našich zákazníkov je minimalizovanie blízkeho kontaktu hosťa s personálom
a automatizovanie objednávkového procesu. Zvyšuje sa aj požiadavka na efektivitu, optimalizáciu objednávok,
ale i platieb od stola. Tu sa dostáva do popredia náš produkt Mobilný čašník. Je to vlastne „all in one“ zariadenie,
ktoré má čašník v ruke. Je v ňom integrovaný platobný terminál a ďalšie užitočné funkcie, ktoré sú priamo súčasťou
alebo sú prepojené s reštauračným systémom Asseco BLUEGASTRO. Ďalej je to kuchynský terminál,
ktorý zabezpečí okamžité odoslanie objednávky do kuchyne a vzápätí ju personál začne pripravovať.
Súčasťou sú dokonca aj predinventúry vytvorené s cieľom automatizovania manuálnej práce.
Všetky funkcie tohto produktu vrátane soft véru KASSANDRA , ktorý je súčasťou riešenia, smerujú k tomu,
aby čo najviac úkonov bolo možné urobiť na mieste. Ak by som to teda mala zjednodušiť, najdôležitejšie
riešenie, ktoré môže v tejto chvíli pomôcť s nedostatkom personálu je Mobilný čašník,
a k tomu aj iné drobné funkcionality v systéme Asseco BLUEGASTRO.
Je to napríklad načítanie objednávky pomocou QR kódu od stola,
vhodné nielen pre reštaurácie, ale i ubytovacie zariadenia.

S týmto súvisí aj letná kampaň, ktorou chcete pomôcť znovu naštartovať gastro biznis?
Áno. Sme presvedčení o tom, že problémy, ktorým HoReCa segment aktuálne čelí, sú vážne.
Všetci si želáme, aby tieto podniky prežili, pretože nielenže sú dôležitou súčasťou ekonomiky,
ale majú význam aj pre nás, aby sme mali kam ísť za dobrým jedlom alebo si objednať pobyt v hoteli...
Počas letnej kampane platnej do konca augusta, ponúkame reštauračný systém Asseco BLUEGASTRO
pre nové prevádzky zadarmo a pre existujúcich zákazníkov s 50 % zľavou na dodatočné funkcionality.
Pri kúpe all in one zariadenia s mobilným čašníkom KASSANDRA, dostanú druhé zariadenie
len za jedno euro. Vnímame to tak, že každé ušetrené euro sa dnes cení,
a to je dôvod a prínos našej letnej kampane.

Možno ešte viac ako reštaurácie, boli pandémiou zasiahnuté ubytovacie zariadenia.
Ako vidíte aktuálny stav hotelierstva?

Áno, máte pravdu. Mnohé z nich boli nútené zavrieť alebo zmeniť koncept.
Iné zase čakajú na vyhodnotenie zimnej sezóny a až jar 2022ukáže, ktoré z nich sa ešte dokážu postaviť na nohy.
Ešte ťažšie to budú mať mestské hotely, ktoré ponúkajú okrem ubytovacích služieb
aj rôzne konferencie či firemné eventy a vyťažené boli najmä cez pracovný týždeň klientami na služobných cestách.
Aj keď si myslím, že to nie je trvalý stav, dá sa predpokladať, že už sa to nevráti do starých koľají,
keďže aj v tejto oblasti sa vo väčšej miere prechádza do online prostredia.

Hotelové zariadenia aj vplyvom koronakrízy riešia problém s nedostatkom hostí.
Ako ich dokážu informačné systémy podporiť?

Všetko, čo som už spomenula, sa týka aj hotelov, ktoré tiež poskytujú gastronomické služby.
Pre ubytovacie zariadenia by som upriamila pozornosť na naše samoobslužné terminály (kiosky),
ktoré ponúkajú check-in/check out hosťa a ktoré majú priamu väzbu s informačným systémom,
čo znamená, že ak hosť príde do izby čaká ho tam uvítanie na TV, má tam svoj účet a podobne.
Pre hotely ponúkame aj e-shopové riešenia, možnosť objednať si stravu priamo na hotelovú izbu.
Ešte vo väčšej miere ako pred koronakrízou je žiadaný a mimoriadne potrebný personalizovaný marketing.
Náš hotelový systém Asseco HOREC disponuje prepracovaným vernostným systémom,
ktorý je vhodný pre menšie i väčšie zariadenia. Prostredníctvom viacerých funkcií má marketingový manažér
alebo v menších zariadeniach i prevádzkar, možnosť robiť špeciálne marketingové aktivity cielené nielen
pre skupiny hostí,ale až na úroveň jednotlivého hosťa.

Aké technologické novinky sa objavujú v súvislosti s nedostatkom personálu v ubytovacích zariadeniach?
Technologické novinky dokážu pomôcť vyrovnať sa s nedostatkom personálu i v hoteloch.
Či už sú to spomínané kiosky alebo ďalšie produkty, z ktorých môžem uviesť produkt Mobilná chyžná
či umiestnenie podpisového tabletu na recepcii, ktoré zefektívnia a zrýchlia celý proces check-in,
ale aj internú komunikáciu hotelového personálu. Každý smeruje k efektivite a šetrí tiež čas, sily a kapacitu personálu.

Ako vidíte budúcnosť z hľadiska technológií vo všeobecnosti a konkrétne pre HoReCa segment?
S napätím očakávame spustenie systému tzv. zelených covid pasov. Vnímame isté oneskorenie, ktoré nie je žiaduce,
pretože zariadenia sa už postupne otvárajú a potrebujú mať tieto riešenia k dispozícii.
Rovnako tak ďalšie funkcionality, ktoré zhromažďujú informácie o hosťovi – kde a ako dlho sa zdržal a podobne.
Ak by sme to konkretizovali napríklad na reštauráciu, bolo by možné sledovať, pri ktorom stole hosť sedel,
kto tam sedel s ním, kto ho obsluhova; teda zabezpečiť trasovanie pri súčasnom dodržiavaní GDPR.
Myslíme si, že niektoré opatrenia, ako aj samotné očkovanie tu s nami bude ešte nejaký čas,
preto niektoré veci budú systematicky zmenené. Bezdotykové systémy, identifikácia hosťa,
minimalizácia kontaktu s personálom a ďalšie sa stanú trvalým javom, a to nielen v HoReCa segmente.

Čo by ste na záver prevádzkovateľom hotelov a reštaurácií odkázali?
Letnú kampaň myslíme veľmi úprimne, subjektom v HoReCa segmente ňou podávame pomocnú ruku, ktorú, veríme,
že radi prijmú. Všetkých, ktorí majú stále isté obavy by smechceli povzbudiť v tom, že tretia vlna nebude taká zlá
ako druhá, že Európska únia sa dohodla na podmienkach a počas leta bude možné vycestovať do zahraničia,
a teda môžeme i na Slovensku očakávať zahraničnú klientelu. Ostáva nám dúfať, že čo najviac HoReCa subjektov
tento rok prežije a v ďalšom sa viac „nadýchnu“.Ľudia zúfalo čakajú na to, aby mohlicestovať a zažiť niečo nové.
Tak azda tento rok spoločne dobojujeme a ten ďalší bude lepší.
Držme si palce, sme v tom všetci spolu.


ERP V ČASE PANDÉMIEPandémia je skutočným spúšťačom digitálnej revolúcie

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk