Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

ERP V ČASE PANDÉMIE

O tom, s čím sa potýkajú dodávatelia aj používatelia ERP systémov v časoch pandémie porozprávala Edita Angyalová,

CEO a predseda predstavenstva Asseco Solutions, v najrošírenejšom technologickom magazíne NEXTECH.


Máme za sebou rok v znamení pandémie, čo značne ovplyvnilo zmýšľanie firiem naprieč rôznymi segmentami podnikania.

Aké zmeny v požiadavkách na ERP systémy ste v súvislosti s koronakrízou zaznamenali? 

Požiadavky sa odlišovali v závislosti od segmentu, v ktorom firma pôsobí, najmä od toho, ako veľmi bol daný segment krízou zasiahnutý.
Všade, kde to bolo aspoň trochu možné, zamestnanci sa presunuli na prácu z domu.To prinieslo požiadavky najmä na mobilné riešenia či elektronickú výmenu dát.

Na zmenené podmienky sme samozrejme zareagovali a prišli s ponukou riešení tzv. „mobilných kancelárií".

Tie obsahujú funkcionality, ako je elektronická fakturácia, pošta, zmluvy, elektronický podpis, či schvaľovanie dokladov na diaľku.

Všetko s dôrazom na „paperless“. Do firemných procesov sme zakomponovali vyššiu mieru digitalizácie, umožnili vzdialené prístupy a spustili systém online školení.

Zároveň, viac ako inokedy, sa dostala do popredia potreba kvalitného vyhodnocovania údajov a analýzy dát, aby firmy presne vedeli, ako na tom sú.

 

Tam kde to bolo možné, a tam kde chceli firmy prežiť, muselo množstvo z nich prejsť na e-commerce…

Požiadavka klientov na prechod do onlinu prišla takmer okamžite. Asi najrýchlejšie sme museli reagovať pri našich klientoch z HORECA,

nakoľko ich prevádzky sa zavreli zo dňa na deň, a tak ostali bez zákazníkov a tým pádom bez príjmov.

Snažili sme sa vyjsť im v ústrety, preto sme im ponúkli prechod na e-shop riešenie takmer ihneď po vyhlásení opatrení a poskytli sme im ho zdarma.

Zvýšil sa nám dopyt aj od zákazníkov z retailu, ktorí mali sieť prevádzok, pretože aj im sa gro dopytu presunulo do onlinu.

Niektorí z nich už nejaké e-commerce riešenie mali, ale potrebovali ho využívať lepšie alebo inak.

V tomto období sme riešili aj množstvo požiadaviek na prepojiteľnosť rôznych systémov.

 

Určite bolo aj mnoho firiem, ktoré nemohli z rôznych dôvodov prejsť do e-commerce alebo ak áno, tak len veľmi ťažko. U nich ste sa stretli s akými požiadavkami?

Máme skúsenosť, že najväčší problém výrobných firiem bol, že zamestnanci na viacerých pozíciách nemohli robiť z domu.
Tam, kde to bolo možné, ich samotné ERP systémy podporovali. Evidovali sme vyšší dopyt po mimoriadnych užívateľských (za)školeniach či špeciálnych nastaveniach a úprave systému.
Niektoré firmy naopak využili práve tento koronový čas na celkovú zmenu informačného systému. V takých prípadoch sme bez problémov implementovali vzdialene.
Veľmi žiadané boli aj školenia zamestnancov na rôznych pozíciách.

Čo teda podľa vás budú nosné témy v oblasti komplexných IT riešení vo výrobných firmách?
Kam bude smerovať vývoj moderných softvérov špecializovaných na riadenie výrobných procesov?  

Priemysel sa digitalizuje už dlhšiu dobu, nehovorím len o veľkých fabrikách v automotive, ale aj malých a stredných podnikoch.
Aj tu je už bežne vidieť CNC stroje, prípadne automaty pre rôzne úkony. S tým prichádza nový pohľad na údržbu takýchto strojov,
kde je nutné niektoré činnosti zabezpečovať v špecializovaných servisoch.
Práve k hladkej prevádzke budú postupne napomáhať technológie industry 4.0, ukladanie a spracovanie dát v systémoch,
ktoré pracujú s big data, automatizované vyhodnocovanies pomocou umelej inteligencie, zabezpečenie niektorých citlivých dát využitím blochchainu atď.
Samozrejme nie je to len údržba, ale môžeme hovoriť napr. aj o skladoch, logistike, či obchode.

 

Mnohé firmy vplyvom poklesu predaja boli nútené všeobecne optimalizovať náklady.
Očakávate v tejto súvislosti požiadavky aj na zmenu financovania podnikových systémov?
  

Optimalizácia nákladov na ERP systémy je tu omnoho dlhšie ako pandémia. Korona samotná nemala významný vplyv na to,  aby sa prechod na SaaS urýchlil.
Tlak na financovanie sa v tomto období  možno zmierne zvýšil, ale skôr išlo o požiadavky typu dočasného zníženia rozsahu SLA,alebo čiastočného odpustenia maintenance poplatku.

Čo sa týka foriem financovania do budúcnosti, očakávam skôr väčšiu diverzitu.
V každom prípade si treba uvedomiť, že ide aj o to, či sú zákazníci ochotní mať svoje dáta v cloude a pristupovať k riešeniam, ktoré budú len užívať, ale nie vlastniť.
Treba brať do úvahy tiež fakt, že finančne prechod na SaaS nemusí nevyhnutne znamenať šetrenie, skôr rozloženie nákladov v čase.
Táto situácia sa na Slovensku priebežne mení rovnako, ako tomu je aj v zahraničí.


Najviac zasiahnutý koronou bol asi HORECA segment.Predpokladám, že ako leader na trhu reštauračných a hotelových systémov,
ste zaznamenali nutnosť zmien v IT riešeniach práve v tejto oblasti.
 
Áno, je tak. Pri HORECA sme sa zamerali primárne na riešenia, ktoré môžu napomáhať k bezpečnej a efektívnej obsluhe hostí v reštaurácií
- napr. objednávanie od stola s vlastným zariadením zákazníka, jednoduchým načítaním QR kódu.
Pri hoteloch to bolo objednávanie si stravy z izby alebo automatizované dodržiavanie legislatívnych nariadení,
ako napríklad kontrola časového odstupu ubytovania ďalšieho hosťa na izbu po odchode predošlého.

 

S akými požiadavkami sa stretávate v súčasnosti, po otvorení letných terás, ale i hotelov?

Asi najčastejšia požiadavka, ktorú evidujeme od našich zákazníkov, je minimalizovanie blízkeho fyzického kontaktu hosťa s personálom.
To znamená akékoľvek formy automatizácie objednávkového procesu.
Druhým najčastejším problémom je akútny nedostatok ľudí v gastro segmente, najmä z dôvodu ich presunu do iných oblastí, najmä výroby.
Zvyšuje sa preto potreba efektivity, optimalizácie objednávok, ale i platieb priamo od stola.  
Preto evidujeme zvýšený dopyt po mobilných riešeniach ako je napr. mobilný čašník, ktorý umožňuje zadávanie objednávky priamo do kuchyne či baru.
Najmä je dopyt po all-in-one zariadeniach s integrovaným skenerom EAN a QR kódov, platobným terminálom a tlačiarňou dokladov.
Tie značne urýchlia vybavenie objednávky a zjednodušujú tak prácu obslužného personálu, ktorý všetko vyrieši okamžite a priamo od stola.

 

Ako sa premietnu podľa vás bezpečnostne opatrenia do bežných prevádzok po stabilizácii v HORECA?
Stanú sa niektoré z nich už natrvalo bežnou súčasťou reštauračných a a ubytovacích zariadení?

Ťažko povedať, pretože do toho vstupuje aj rozhodovanie politikov.
Môžeme očakávať nielen to, že tu zostane nejaká forma COVID-u, ale aj to, že sa z očkovania stane pravidelná udalosť.
V kombinácii s tým, že v HORECA segmente je nedostatok ľudí, je pravdepodobné, že opatrenia tu v určitej forme zostanú dlhodobo. 
Očakávam, že najviac žiadané softvérové riešenia budú tie, ktoré umožnia obslúžiť hostí s menším množstvom personálu bez straty komfortu hosťa.
Určite to bude už spomínané objednávanie od stola, prípadne z izby, samoobslužné terminály (kiosky), prípadne mobilné all-in-one terminály s mobilným čašníkom.
V prípade, že sa štát rozhodne zaviesť reštrikcie a vstup do vnútorných častí reštaurácie podmieni kontrolou (COVID PAS),
sme pripravení pomôcť našim klientom s riešením, ktoré zefektívni kontrolu v maximálnej možnej miere.


Pripravil: Asseco Solutions
Zdroj: Nextech
Publikované: 05.08.2021
3 populárne nástroje pre vzdialený prístup na PCNaše riešenia smerujú k efektivite, šetria čas, sily a kapacity personálu

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk