Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Asseco Solutions je novým členom ISA

Asseco Solutions, jeden z najvýznamnejších producentov informačných systémov na európskom trhu, je od 1.1.2021 členom Združenia pre rozvoj investícií - Investment Support Association (ISA).ISA reprezentuje skupinu renomovaných spoločností pôsobiacich na území Slovenskej republiky poskytujúcich širokú paletu služieb pre investorov v oboroch, ktoré umožňujú realizáciu širokej škály investičných zámerov. Jej úlohou je zbližovať podnikateľsko – investorské kruhy a vytvárať možnosti aktívnej spolupráce na globálnej úrovni. Podieľať sa na realizácii rozvoja hospodárstva Slovenskej republiky s cieľom podporiť podnikateľské aktivity zahraničných a domácich investorov. Členom ISA sa môžu stať právnické osoby na vysokej odbornej úrovni, ktoré už dosiahli vo svojom odbore preukázateľné výsledky a ktorých prevažná časť aktivít spočíva v poskytovaní poradenstva a iných služieb. Sme radi, že ako nový člen asociácie budeme môcť participovať pri rozvoji IT sektora a podieľať sa na príleve investícii do nášho hospodárstva.
Asseco Solutions na výstave Danubius Gastro 2020Zmeny v správaní podnikateľov a ich nárokov na podnikové IT riešenia