Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.

Spoznajte povahu firemných zdrojov a začnite optimalizovať

Správne využitie firemných zdrojov vo veľkej miere určuje ziskovosť spoločnosti. Ich efektivita pomáha znižovať náklady a sústrediť sa na podstatné veci.
Ak chcete zo svojej spoločnosti vyťažiť maximum, je nesmierne dôležité, aby ste optimalizovali všetky firemné zdroje. Na ceste k zlepšeniu potrebujete dokonale poznať ich povahu a potenciál. V tomto článku vám priblížime konkrétne typy zdrojov spoločnosti.
1. Ľudské zdroje
Ľudské zdroje sú častokrát najväčším problémom pri plánovaní zdrojov, no zároveň v sebe nesú potenciál konkurenčných výhod a zvýšenia ziskovosti spoločnosti.
2. Pracovné vybavenie
Zistite si o jednotlivých strojoch a vybavení, akú majú životnosť a ako často je nutné na nich vykonávať údržbu, prípadne ich dokupovať. Starajte sa o svoje hnuteľné i nehnuteľné veci.
3. Informácie
Informácie nie sú častokrát vnímané ako firemný zdroj, opak je však pravdou. Ak ich dokážete efektívne využiť, stanú sa z nich nenahraditeľné zdroje. Je však veľmi dôležité, aby boli roztriedené presne podľa vašich potrieb, aby boli zrozumiteľné a mali požadovanú formu. Na efektívny manažment informácií a ich efektívnu distribúciu vám dokonale poslúži informačný systém.
Informačný systém je základ
Informačný systém vám pomôže nie len pri manažovaní informácií, ale aj ako pomocník pri eliminovaní nadbytočných nákladov, spoznávaní povahy jednotlivých zdrojov a pri urýchlení internej, ale aj externej komunikácie.
Informačný systém Asseco AP+ združuje vďaka novej funkcii LinkPlus jednotlivé informácie podľa subjektu, ktorého sa týkajú. Prístup k nim máte následne k dispozícii na jeden klik.
Okrem toho pomáha udržovať prehľad o procesoch, výrobe, predajoch a všetkých úlohách prispôsobiteľným dashboardom. Vďaka nemu máte všetko dôležité neustále na očiach a preto vám neunikne ani ten najmenší detail.
Viac o informačnom systéme AP+ sa dozviete vo videu, v ktorom naša Presale Support Martina Krajhanzlová porozprávala o praktickom využití Asseco AP+ vo výrobných spoločnostiach.
4 kroky ako zoptimalizovať firemné procesy4 rady, ktoré vám pomôžu šetriť firemné náklady