ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!
Získajte znalosti ako pracovať s programom,
ako z neho získať čo najväčší prínos
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

20 000
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 200
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Asseco HELIOS Orange - Mzdy - začiatočníci I a II. - dvojdňové školenie

Asseco HELIOS Orange
Na tomto školení sa naučíte základné ovládanie programu Asseco HELIOS Orange edícia iNUVIO a následne si osvojíte spôsob výpočtu miezd od prvotnej konfigurácie modulu, cez zadanie zamestnanca a jeho prihlásenie na zdravotné a sociálne poistenie až po tlačové výstupy a účtovanie miezd.

PROGRAM ŠKOLENIA

29.9.2021 - Prvý deň školenia

Všeobecný úvod. Základná štruktúra a ovládanie Asseco HELIOS Orange

Počiatočné nastavenie parametrov mzdového modulu.

Práca so mzdovým obdobím, nastavenia mzdových konštánt a číselníkov, mzdový kalendár.

Zadávanie zamestnancov.
Nastavenie osobných kariet a mzdových kariet zamestnancov. Doplňujúce údaje. Hlásenie zmien na zdravotné a sociálne poistenie.

Výpočet mzdy. Ukážka výpočtu mzdy zamestnancov na príkladoch (napr. mesačnej mzdy, dohody, práceneschopnosť, dovolenka).

Tlačové zostavy. Zákonné formuláre pre zdravotné poisťovne, sociálne poistenie, výplatné lístky a ďalšie mesačné zostavy.

Platobné príkazy. Definícia a vytváranie platobných príkazov pre štátne odvody a pre zrážky zamestnancov.

30.9.2021 - Druhý deň školenia

Rekapitulácia 1. dňa školenia, opakovanie pomocou príkladov

Ďalšie možnosti vytvárania tlačových zostáv. Vysvetlenie Nastav a Generátora mzdových zostáv. Ročné zostavy

Prepočítané stavy zamestnancov

Účtovanie miezd. Nastavenie kontácií na mzdových zložkách, zaúčtovanie do modulu Účtovníctvo

Podklady pre Evidenčné listy dôchodkového poistenia

Ročné zúčtovanie dane

Sociálny fond

Príklady

Doporučené vstupné znalosti:

-   Základné ovládanie Asseco HELIOS Orange

Rozširujúce školenia pre zaškolených používateľov:

-   Manažérsky pohľad na mzdy
-   Mzdové špeciality
-   Mzdy - zmena legislatívy

Rezervácia miesta je podmienená zaslaním objednávky.
Následne dostanete potvrdzujúci email a zálohovú faktúru.
Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie.
Následne vám odošleme link pre pripojenie sa na školenie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 2 206 77 111 alebo emailom na komunikacia@assecosol.com


Jana Kudlová
Konzultant Asseco HELIOS Orange
Dátum
29. septembra 2021
Čas
09:00 - 12:00
Miesto
online školenie cez aplikáciu MS Teams
Cena bez DPH
178 €

Registrácia bola ukončená.