ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!  
Získajte znalosti ako pracovať s programom,  
ako z neho získať čo najväčší prínos  
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Asseco WÉČKO - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, ročná uzávierka a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2021

Asseco WÉČKO
Pozývame vás na online mzdový seminárna, ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a s akými špecifikami sa môžete stretnúť. Ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj problematika ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne novinky platné od 1.1.2021 aj s praktickou ukážkou zapracovania noviniek vo vašom informačnom systéme Asseco WÉČKO.

Program:


1. LEGISLATÍVNA ČASŤ - školiteľka Iveta Matlovičová


Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň


vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2021, nový postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania
 

Zmeny na daňových tlačivách 


Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie dokumentov
 

Nezdaniteľné časti základu dane


daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou, duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení
 

Opravy výpočtu dane


opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu
 

Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky


zvýšenie daňového bonusu u detí do 15 rokov, podmienky a preukazovanie nároku, uplatnenie nároku v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)
 

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 


zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, ročný výkaz o plnení povinného podielu, archivácia dokumentov
 

Legislatívne zmeny k 1.1.2021


👉 minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2021
👉 zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy
👉 zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce
👉 legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o zlepšení podnikateľského prostredia
👉 zvýšenie daňového bonusu u detí do 15 rokov
👉 zmeny pri podaní vyhlásenia na zdanenie príjmov
👉 elektronické doručovanie daňových tlačív
👉 zmeny pri výplate letného a vianočného platu
👉 zvýšenie pri dovolenke z dôvodu starostlivosti o dieťa
👉 príspevok na športovú činnosť dieťaťa
👉 zmeny pri výkone domáckej práce/telepráci
👉 finančný príspevok na stravovanie po novom
👉 zmeny pri výpočte skúšobnej doby
👉 zmeny pri dohode o brigádnickej práci študentov

 

2. PRAKTICKÁ ČASŤ - odborný konzultant Asseco Solutions


Praktické ukážky zapracovania zmien a noviniek v informačnom systéme.

Dôležité informácie - NEPREHLIADNITE:


Rezervácia miesta je podmienená registráciou cez webový formulár a je záväzná. 
Následne dostanete potvrdzujúci e-mail a zálohovú faktúru s povinnosťou platby bez ohľadu na skutočnú účasť na seminári. 
Následne vám zašleme potrebné linky pre prihlásenie sa a školiaci materiál v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, z ktorej sme obdržali prihlášku na seminár 
(odporúčame preto, aby ste si e-mailovú adresu uvádzanú v registračnom formulári dôkladne skontrolovali).

UPOZORNENIE:


Po zaplatení zálohovej faktúry vám zašleme link na skúšobné prihlasovanie, ktoré sa uskutoční dňa 26.1.2021 medzi 13:00 až 13:30 hod. 
V tento čas sa s nami môžete skúšobne spojiť a overiť si, či vám všetko funguje správne. Odporúčame prípadne využiť pomoc vášho kolegu z IT. 
Testovacie prihlásenie je určené len pre tých účastníkov, ktorí sa prihlásili na seminár. V deň semináru už nebude možné riešiť problémy s prihlasovaním, tam už "pôjdeme na ostro". 
Cez zaslaný link sa môžu prihlásiť len účastníci riadne registrovaní na seminár, nie iné osoby. V prípade zistenia porušenia pravidiel, budú neoprávnené osoby vylúčené. 
Pripájanie sa v deň konania semináru bude prebiehať v čase od 8:00 do 8:30.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 2 206 77 111 alebo e-mailom na komunikacia@assecosol.com
Dátum
28. januára 2021
Čas
08:00 - 16:00
Miesto
online seminár cez aplikáciu Teams
Cena
65 €

Registrovať sa na školenie

Registrácia je podmienená zaslaním objednávky.
Bude Vám zaslaná zálohová faktúra.
Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie.
Následne vám bude doručený link na pripojenie sa na školenie.

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

* všetky polia označené hviezdičkou sú povinné