ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!  
Získajte znalosti ako pracovať s programom,  
ako z neho získať čo najväčší prínos  
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Asseco SPIN - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, ročná uzávierka a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2021

Asseco SPIN Commercial
Pozývame vás na online mzdový seminár, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a s akými špecifikami sa môžete stretnúť. Ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj problematika ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne novinky platné od 1.1.2021 aj s praktickou ukážkou zapracovania noviniek vo vašom informačnom systéme Asseco SPIN.

Program:

1. LEGISLATÍVNA ČASŤ - školiteľka Iveta Matlovičová

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2021, nový postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

 

Zmeny na daňových tlačivách 

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie dokumentov

 

Nezdaniteľné časti základu dane

daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou, duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení

 

Opravy výpočtu dane

opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu

 

Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky

zvýšenie daňového bonusu u detí do 15 rokov, podmienky a preukazovanie nároku, uplatnenie nároku v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)

 

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 

zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, ročný výkaz o plnení povinného podielu, archivácia dokumentov

 

Legislatívne zmeny k 1.1.2021

👉 minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2021

👉 zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy

👉 zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce

👉 legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o zlepšení podnikateľského prostredia

👉 zvýšenie daňového bonusu u detí do 15 rokov

👉 zmeny pri podaní vyhlásenia na zdanenie príjmov

👉 elektronické doručovanie daňových tlačív

👉 zmeny pri výplate letného a vianočného platu

👉 zvýšenie pri dovolenke z dôvodu starostlivosti o dieťa

👉 príspevok na športovú činnosť dieťaťa

👉 zmeny pri výkone domáckej práce/telepráci

👉 finančný príspevok na stravovanie po novom

👉 zmeny pri výpočte skúšobnej doby

👉 zmeny pri dohode o brigádnickej práci študentov

 

2. PRAKTICKÁ ČASŤ - odborný konzultant Asseco Solutions

Praktické ukážky zapracovania zmien a noviniek v informačnom systéme.Dôležité informácie - NEPREHLIADNITE:

Rezervácia miesta je podmienená registráciou cez webový formulár a je záväzná.
Následne dostanete potvrdzujúci e-mail a zálohovú faktúru s povinnosťou platby bez ohľadu na skutočnú účasť na seminári.
Následne vám zašleme potrebné linky pre prihlásenie sa a školiaci materiál v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, z ktorej sme obdržali prihlášku na seminár
(odporúčame preto, aby ste si e-mailovú adresu uvádzanú v registračnom formulári dôkladne skontrolovali).


UPOZORNENIE:

Po zaplatení zálohovej faktúry vám zašleme link na

skúšobné prihlasovanie, ktoré sa uskutoční dňa 26.1.2021 medzi 13:00 až 13:30 hod.
V tento čas sa s nami môžete skúšobne spojiť a overiť si, či vám všetko funguje správne. Odporúčame prípadne využiť pomoc vášho kolegu z IT.
Testovacie prihlásenie je určené len pre tých účastníkov, ktorí sa prihlásili na seminár. V deň semináru už nebude možné riešiť problémy s prihlasovaním, tam už "pôjdeme na ostro".
Cez zaslaný link sa môžu prihlásiť len účastníci riadne registrovaní na seminár, nie iné osoby. V prípade zistenia porušenia pravidiel, budú neoprávnené osoby vylúčené.
Pripájanie sa v deň konania semináru bude prebiehať v čase od 8:00 do 8:30.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 2 206 77 111 alebo e-mailom na komunikacia@assecosol.com 

Dátum
28. januára 2021
Čas
08:00 - 16:00
Miesto
online seminár cez aplikáciu Teams
Cena
65 €

Registrovať sa na školenie

Registrácia je podmienená zaslaním objednávky.
Bude Vám zaslaná zálohová faktúra.
Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie.
Následne vám bude doručený link na pripojenie sa na školenie.

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

* všetky polia označené hviezdičkou sú povinné