ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!
Získajte znalosti ako pracovať s programom,
ako z neho získať čo najväčší prínos
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

20 000
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 200
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Asseco SPIN - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021

Asseco SPIN Commercial
Srdečne vás pozývame na online mzdový seminár k vášmu informačnému systému Asseco SPIN.

PROGRAM:

07:30   08:30 skúšobné prihlasovanie na seminár

08:30 — 12:30 legislatívna časť

Daňové parametre základné nezdaniteľné časti základu dane, daňová úľava vo výške príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou, daňový bonus na dieťa a daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

Daňové tlačivá  “Vyhlásenie na zdanenie príjmov”, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Potvrdenie o zaplatení dane“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň   postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, termíny a podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, zúčtovanie nedoplatku a preplatku na dani, asignácia dane

Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky  uplatnenie nároku, podmienky a preukazovanie nároku, výška daňového bonusu,osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)

Opravy výpočtu dane  opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu

12:30  13:30 obedná prestávka

13:30 — 15:30 Praktické ukážky v Asseco SPIN

Rezervácia miesta je podmienená registráciou cez webový formulár a je záväzná.
Následne dostanete potvrdzujúci e-mail a zálohovú faktúru s povinnosťou platby bez ohľadu na skutočnú účasť na seminári.
Deň pred konaním akcie vám zašleme potrebné linky pre prihlásenie sa a školiaci materiál v elektronickej podobe.

POZOR: 
Využite zvýhodnenú sumu v prípade, súčasného prihlásenia sa aj na online mzdový seminár dňa 25.1.2022 — Ročná uzávierka v mzdovej učtárni a legislatívne zmeny od 1.1.2022.
Cena za oba dni bude v tomto prípade spolu 79€ bez dph.


UPOZORNENIE: 

Odporúčame vám využiť čas na skúšobné prihlasovanie sa na seminár, v čase medzi 07:30 a 08:30.Tento čas je určený na prípadné vyriešenie technických problémov pri prihlasovaní.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 2 206 77 111 alebo e-mailom na komunikacia@assecosol.com


Iveta Matlovičová - Mzdová akadémia Maxim
Praktickú časť bude prednášať odborný konzultant z Asseco Solutions.
Dátum
24. januára 2022
Čas
08:30 - 15:30
Miesto
online seminár cez aplikáciu MS Teams
Cena bez DPH
69 €

Registrácia bola ukončená.