ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!  
Získajte znalosti ako pracovať s programom,  
ako z neho získať čo najväčší prínos  
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Asseco HELIOS Orange - Mzdový seminár 2019

Asseco HELIOS Orange
Vážení používatelia Asseco HELIOS Orange, srdečne Vás pozývame na mzdový seminár v Bratislave.

I. LEGISLATÍVNA ČASŤ - Ing. Iveta Matlovičová, metodik miezd a personalistiky:

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

  • postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, termín a podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, zúčtovanie nedoplatku a preplatku na dani, postup pri asignácii dane na osobitné účely

Zmeny na daňových tlačivách

  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani, Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie o uplatnení daňovej úľavy

Výška nezdaniteľných častí základu dane a ďalších daňových parametrov

  • daňová úľava na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava vo výške príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou, daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

Opravy výpočtu dane

  • opravy preddavkov na daň, resp. dane zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku, z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov) a iné opravy výpočtu dane

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni

  • výpočet nevyčerpanej dovolenky za rok 2018, výpočet denného vymeriavacieho základu pre DPN, archivácia dokumentov, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, ročný výkaz o plnení povinného podielu

Legislatívne zmeny k 1.1.2019

  • výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, legislatívne zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení a v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti platné od 1.1.2019, nové rekreačné poukazy, zmeny v odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe, inštitút ročného zúčtovania sociálneho poistenia

II. PRAKTICKÁ ČASŤ - Ingrid Komáromiová - analytik Asseco HELIOS Orange

  • OČNÁ MZDOVÁ UZÁVIERKA 2018
  • ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018
  • LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2019
V cene je kvalitný materiál, občerstvenie a obed. Rezervácia miesta je podmienená zaslaním objednávky. Následne dostanete potvrdzujúci email a zálohovú faktúru. Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 2 206 77 111 alebo emailom na komunikacia@assecosol.com.
Dátum
24. januára 2019
Čas
08:30 - 16:30
Miesto
Hotel Saffron, Radlinského 27
Cena
79.00 €

Registrovať sa na školenie

Rezervácia miesta je podmienená zaslaním objednávky. Následne dostanete potvrdzujúci email a zálohovú faktúru. Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie.

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

* všetky polia označené hviezdičkou sú povinné