ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!  
Získajte znalosti ako pracovať s programom,  
ako z neho získať čo najväčší prínos  
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Výstupy z miezd - Asseco HELIOS Orange, edícia iNUVIO

Asseco HELIOS Orange
Vážení zákazníci informačného systému Asseco HELIOS Orange, pozývame vás na školenie k vášmu systému v edícii iNUVIO.

Program:


- Kde a ako získať požadované údaje – tvorba zostáv a filtrov cez funkciu Nastav, opisy zostáv (mesačné zostavy, ročné zostavy), exporty do MS Office
- Tvorba kontingenčných tabuliek – kontingenčná tabuľka (štandard) + kontingenčná tabuľka 2
- Generátor mzdových zostáv – rozbor mzdových nákladov (tvorba, definícia, možnosti použitia)
- Generátor personálnych zostáv (personálne zložky, tvorba zostáv v personalistike)
- Definované importy údajov do miezd (obstaranie údajov do predspracovania prevodom údajov z MS Excel, tvorba a možnosti definícií pre import údajov) – základné informácie o možnostiach využitia
- Manažérske rozhranie v mzdách – základné informácie o možnostiach využitia
- Dokumenty zo vzoru (tvorba pracovnoprávnych dokumentov v prostredí IS Asseco HELIOS Orange, pripojovaním externých dokumentov ku kartám zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie atď.)


Doporučené vstupné znalosti:


Základní ovládanie Asseco HELIOS Orange
Základná orientácia v module Mzdy

Rozširujúce školenia pre zaškolených používateľov:


Mzdové špeciality
Mzdy – zmena legislatívy


Dátum
19. novembra 2019
Čas
09:00 - 15:00
Miesto
training room Asseco Solutions, GBC IV, Galvaniho 17/B , 821 04 Bratislava 2
Cena
89.00 €

Registrácia bola ukončená.