ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!
Získajte znalosti ako pracovať s programom,
ako z neho získať čo najväčší prínos
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

20 000
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 200
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Asseco HELIOS Orange edícia iNUVIO - Mzdové špeciality I a II. - dvojdňové online školenie

Asseco HELIOS Orange
Viete spracovávať mzdy a chcete preniknúť hlbšie do znalostí modulu Mzdy? Potom práve Vám je určené toto školenie. Zoznámite sa s ďalšími možnosťami a funkciami, ktoré Vám môžu pomôcť pri efektívnejšom vedení mzdovej agendy.

PROGRAM ŠKOLENIA

19.10.2021 – Mzdové špeciality I.

- Mzdové údaje (zmena základnej mzdy a paušálnych príjmových zložiek v nasledujúcich obdobiach, mesačná kontrola mzdových údajov, uzávierka zamestnancov, 
  vývoj PHZ)
- Prepočítané stavy (výpočet, tlačové výstupy)
- Výpočet mzdy (výkaz Mesačné dochádzky, exekúcie, deponované platby, mzda v cudzej mene, odstupné, odchodné)
- Predspracovanie (hromadné zadávanie, pohľad cez obdobia)
- Definované importy dát do miezd (zadávanie údajov do predspracovania prevodom dát z MS Excel, tvorba a možnosti definícií pre import dát) - praktické príklady

20.10.2021 – Mzdové špeciality II.


- Účtovanie miezd (všeobecné nastavenia, kontácie, možné problémy pri účtovaní miezd )
- Mzdový kalendár (nerovnomerná pracovná doba, pracovná doba s definovaným mesačným fondom)
- Ročné zostavy (Mzdové údaje - pohľad cez obdobia, Mzdové zložky - pohľad cez obdobia, Dohadné položky na nevyčerpanú dovolenku z MR, Priemerný zárobok
  pre bankové účely)
- ELDP
- Definícia platobných príkazov ( zahraničné platobné príkazy )
- Elektronická komunikácia ( Daňový úrad, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa,
- Štatistické zostavy (ISCP, Práca 2-04, ÚNP 1-01)
- Pracovné kontá (Konto nadčasov A, B; Konto pracovného času)

Doporučené vstupné znalosti:


- Základné ovládanie HELIOS Orange
- Základná orientácia v module Mzdy

Rozširujúce školenia pre zaškolených používateľov:


- Manažérsky pohľad na mzdy
- Mzdy - zmena legislatívy

Jana Kudlová
Konzultant Asseco HELIOS Orange
Dátum
19. októbra 2021
Čas
09:00 - 12:00
Miesto
online školenie cez aplikáciu MS Teams
Cena bez DPH
178 €

Registrácia bola ukončená.