ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!  
Získajte znalosti ako pracovať s programom,  
ako z neho získať čo najväčší prínos  
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Asseco HELIOS Orange edícia iNUVIO- Ekonomika - Majetok

Asseco HELIOS Orange
Pozývame vás na školenie, počas ktorého sa naučíte lepšie využívať možnosti vášho informačného systému.

Program:

1.  Majetková evidencia
     -Nastavenie všeobecných konštánt pre modul majetok
     -Nový majetok
     -Existujúci majetok – prevod do systému
2.  Typy Majetku a ich nastavenia
3.  Druhy pohybov a kontácie
     -Účtovanie účtovných pohybov - kontácie
     -Účtovanie umiestnenia majetku
4.  Účtovné skupiny
     -Spôsoby účtovných odpisov
5.  Technické zhodnotenie
6.  Lokality
7.  Koeficienty sadzby a počty mesiacov
8.  Protokoly zavedenia – Obstaranie karty majetku
     -Generovánie kariet majetku
9.  Daňové pohyby
10.Účtovné pohyby, ich zaúčtovanie
11.Umiestnenie
12.Aktualizácia
13.Uzávierka
14.Vyradenie majetku
15.Zmena umiestnenia
16.Inventúry

Rezervácia miesta je podmienená zaslaním objednávky.
Následne dostanete potvrdzujúci email a zálohovú faktúru.
Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie.
Následne vám odošleme link pre pripojenie sa na školenie.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 2 206 77 111 alebo emailom na komunikacia@assecosol.com

Slávka Karovičová
Konzultant informačného systému Asseco HELIOS Orange
Dátum
14. júna 2021
Čas
09:00 - 12:00
Miesto
online školenie cez aplikáciu MS Teams
Cena bez DPH
89 €

Registrácia bola ukončená.