ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!  
Získajte znalosti ako pracovať s programom,  
ako z neho získať čo najväčší prínos  
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Asseco HELIOS Orange edícia iNUVIO - Mzdové špeciality I a II. - dvojdňové školenie

Asseco HELIOS Orange
Viete spracovávať mzdy a chcete preniknúť hlbšie do znalostí modulu Mzdy? Potom práve Vám je určené toto školenie. Zoznámite sa s ďalšími možnosťami a funkciami, ktoré Vám môžu pomôcť pri efektívnejšom vedení mzdovej agendy.

Program:

13.4.2021 - Prvý deň školenia

 • Mzdové údaje (zmena základnej mzdy a paušálnych príjmových zložiek v nasledujúcich obdobiach, mesačná kontrola  mzdových údajov, uzávierka zamestnancov, vývoj PHZ)
 • Prepočítané stavy (výpočet, tlačové výstupy)
 • Výpočet mzdy (výkaz Mesačné dochádzky, exekúcie, deponované platby, mzda v cudzej mene, odstupné, odchodné)
 • Predspracovanie (hromadné zadávanie, pohľad cez obdobia)
 • Definované importy dát do miezd (zadávanie údajov do predspracovania prevodom dát z MS Excel, tvorba a možnosti definícií pre import dát) - praktické príklady

14.4.2021 - Druhý deň školenia

 • Účtovanie miezd  (všeobecné nastavenia, kontácie,  rozpad nákladov, možné problémy pri účtovaní miezd )
 • Mzdový kalendár (nerovnomerná pracovná doba, pracovná doba s definovaným mesačným fondom)
 • Ročné zostavy (ELDP, Mzdové údaje - pohľad cez obdobia, Mzdové zložky - pohľad cez obdobia, Dohadné položky na nevyčerpanú dovolenku z MR, Priemerný zárobok pre bankové účely, BradFord factor)
 • Definícia platobných príkazov ( zahraničné platobné príkazy )
 • Elektronická komunikácia ( Daňový úrad, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, ISCP, DDS, DP SDS, ELDP)

Doporučené vstupné znalosti:

 • Základné ovládanie Asseco HELIOS Orange
 • Základná orientácia v module Mzdy

Rozširujúce školenia pre zaškolených používateľov:

 • Manažérsky pohľad na mzdy
 • Mzdy - zmena legislatívy

Rezervácia miesta je podmienená zaslaním objednávky.
Následne dostanete potvrdzujúci email a zálohovú faktúru.
Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie.
Následne vám odošleme link pre pripojenie sa na školenie.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 2 206 77 111 alebo emailom na komunikacia@assecosol.com

Dátum
13. apríla 2021
Čas
09:00 - 12:00
Miesto
online školenie cez aplikáciu Teams
Cena
178 €

Registrácia bola ukončená.