ŠKOLENIA

Dosiahnite úspech ďalším vzdelaním!  
Získajte znalosti ako pracovať s programom,  
ako z neho získať čo najväčší prínos  
a ako zefektívniť Vašu pracovnú dobu.

19 710
KONCOVÝCH
 POUŽÍVATEĽOV
4 000
FIREMNÝCH
 ZÁKAZNÍKOV
170
TALENTOVANÝCH
 ĽUDÍ

Mzdové špeciality v Asseco HELIOS Orange - edícia iNUVIO - dvojdňové školenie

Asseco HELIOS Orange
Vážení zákazníci informačného systému Asseco HELIOS Orange, pozývame vás na dvojdňové školenie k vášmu systému v edícii iNUVIO.

Program školenia (7.11. 2019, deň 1.)


Mzdové údaje (zmena základnej mzdy a paušálnych príjmových zložiek v nasledujúcich obdobiach, mesačná kontrola mzdových údajov, uzávierka zamestnancov, vývoj PHZ)
Prepočítané stavy (výpočet, tlačové výstupy)
Výpočet mzdy (výkaz Mesačné dochádzky, exekúcie, deponované platby, mzda v cudzej mene, odstupné, odchodné)
Predspracovanie (hromadné zadávanie, pohľad cez obdobia)
Definované importy dát do miezd (zadávanie údajov do predspracovania prevodom dát z MS Excel, tvorba a možnosti definícií pre import dát) - praktické príklady

 

Program školenia (8.11. 2019, deň 2.)


Účtovanie miezd (všeobecné nastavenia, kontácie, rozpad nákladov, možné problémy pri účtovaní miezd)
Mzdový kalendár (nerovnomerná pracovná doba, pracovná doba s definovaným mesačným fondom)
Ročné zostavy (ELDP, Mzdové údaje – pohľad cez obdobia, Mzdové zložky – pohľad cez obdobia, Dohadné položky na nevyčerpanú dovolenku z MR, Priemerný zárobok pre bankové účely, BradFord factor)
Definícia platobných príkazov (zahraničné platobné príkazy)
Elektronická komunikácia (Daňový úrad, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, ISCP, DDS, DP SDS, ELDP)

Doporučené vstupné znalosti:
Základné ovládanie Asseco HELIOS Orange
Základná orientácia v module Mzdy

Rozširujúce školenia pre zaškolených používateľov:
Manažérsky pohľad na mzdy
Mzdy – zmena legislatívy


V cene je aj občerstvenie. Rezervácia miesta je podmienená zaslaním objednávky. Následne dostanete potvrdzujúci email a zálohovú faktúru. Podmienkou účasti je úhrada faktúry najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 2 206 77 111 alebo emailom na komunikacia@assecosol.com.


Dátum
07. novembra 2019
Čas
09:00 - 15:00
Miesto
training room Asseco Solutions, GBC IV, Galvaniho 17/B , 821 04 Bratislava 2
Cena
178 €

Registrácia bola ukončená.