Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Sharing economy (zdieľaná ekonomika): ako ju využiť v podnikaní

Zdieľaná ekonomika je hospodársky systém založený na spoločnom využívaní aktív, napríklad majetku alebo služieb za úplatu alebo zadarmo, pričom zadarmo znamená väčšinou skôr za inú protihodnotu alebo službu. Presnejší a jazykovo správnejší výraz je ekonomika spoločného využívania, no my sa pre jednoduchosť budeme držať doslovného prekladu.
Najčastejšie sa na zdieľanej ekonomike podieľajú fyzické osoby. V odborných článkoch sa hovorí, že ide o priamu podmnožinu tzv. kolaboratívneho hospodárstva.
Dnes už poznáme mnohé úspešné projekty založené na zdieľanej ekonomike, konkrétne môžeme spomenúť Uber, ktorý zmenil trh s taxi službami, Airbnb ktorý priniesol inovatívny spôsob zdieľania nevyužitých ubytovacích kapacít, Zipcar na zdieľanie áut a množstvo ďalších. Na týchto príkladoch je vidno, že to nie je len o teoretickej možnosti, ako jednoducho diverzifikovať príjmy firmy alebo rodiny.
Aký je rozdiel medzi prenajímaním a zdieľaním?
Prísne vzaté, nie je medzi prenajímaním a zdieľaním žiadny rozdiel, ale pri prenájme hovoríme skôr o vedomom nadobudnutí majetku resp. o vytvorení služby s jasným úmyslom prenajímať za peniaze. Pri zdieľaní hovoríme o využití príležitosti lepšie a efektívnejšie využiť aktíva vlastnej firmy či domácnosti, no nie vždy za peniaze.
Tento rozdiel je zásadný z pohľadu biznis modelu a možností firiem uspieť so svojou ponukou. Totiž ak firma dlhodobo prenajíma majetok, tovary, služby, tak má na to pripravené procesy, profiluje sa ako poskytovateľ takých služieb a komunikuje o tom vo svojej marketingovej komunikácií. Skrátka, ak pôsobí v tomto biznise dlhodobo, je firma vyhľadávaná ako niekto, kto vie poskytnúť danú službu. No ak tieto služby bežne neposkytuje, je pre ňu neefektívne sa dočasne profilovať do role firmy, ktorá poskytuje prenájom a podobné služby.

Ako robiť zdieľanie efektívne?
Prvá, najnákladnejšia možnosť je prehodnotiť svoj biznis model, pouvažovať, či prenájom nie je jedným z perspektívnych streamov a zainvestovať do majetku, riešenia správy a marketingu. Táto možnosť má svoje nesporné výhody, hlavne v tom, že má firma zavedené procesy so zdieľaním spojené. Nevýhodou je, že si to vyžaduje vyčleniť viac zdrojov a upraviť procesy firmy.
Druhá možnosť je založená na partnerstvách s ďalšími firmami a na obstarávaní aktív spoločne, s jasne definovanými pravidlami, ako sa bude s majetkom zaobchádzať. Tento biznis model si vyžaduje nastavenie vzájomných pravidiel, nákladovo je to únosnejšie, ale právne a daňovo je to najzložitejšia možnosť.
Ideálne riešenie z pohľadu nákladov, ale aj právnych vzťahov, je nájsť si miesto, kde sa bežne služby daného typu dopytujú, marketplace, platformu pre krátkodobý či dlhodobý prenájom podobných služieb. To vám primárne vyrieši propagáciu svojej ponuky a procesy spojené so sprostredkovaním ponuky.
Akú mám motiváciu podieľať sa na zdieľanej ekonomike?
Niekto si myslí, že je to len vecou morálky, snažiť sa byť ekologický. Aktuálna doba nám však ukazuje, že ekologické riešenia začínajú byť synonymom pre ekonomické riešenia. Efektívne zaobstaranie si zdrojov pre neobvyklú príležitosť v biznise, prípadne zlepšenie využívania vlastných zdrojov prináša priamy finančný prínos, zlepšuje stabilitu, zvyšuje efektivitu.
Tieto prínosy sú badateľné hlavne v malokusových výrobách, firmách pracujúcich na zákazkách, firmách pracujúcich so širokým spektrom technológií a špecializácií, špedičných firmách, firmách s vlastnou špedíciou, firmách disponujúcich s viacerými skladovými priestormi a podobne.
Ako v tejto téme vieme pomôcť my?
Asseco Solutions je spoločnosť, ktorá disponuje riešeniami pre firmy z rôznych segmentov. Ako jeden z hlavných ERP hráčov na trhu s veľkým počtom zákazníkov sme vytvárame priestor pre zdieľanie vašich ponúk prípadne dopytov v našom asseco-store.
Tu vám umožníme vytvoriť časovo ohraničenú ponuku, ktorú budeme zdieľať naprieč všetkými našimi zákazníkmi, ale aj s potenciálnymi zákazníkmi mimo tohoto okruhu, keďže asseco-store je široko propagovaný v internetovom prostredí.
V rámci ponuky, prípadne dopytu, môžete uviesť popis služby, podmienky, za ktorých poskytnete svoje zdroje a definovať benefity, ktoré po prijatí vaši zákazníci získajú. V rámci prémiových služieb bude možné ponuku/dopyt propagovať v časti aktuálna ponuka.
Celý proces vytvorenia a následného sprostredkovania ponuky bude spracovaný automatizovane.
V rámci asseco-store bude možné vytvárať aj iné typy ponúk, ktoré budú viac o sprostredkovaní biznisu, keďže naším zámerom je nielen poskytovať riešenia, ale aj vytvoriť komunitu, kde sa darí robiť biznis. Neskôr plánujeme priniesť aj EDI platformu pre sprostredkovanie digitálneho prenosu dát medzi našimi zákazníkmi a ich dodávateľmi a odberateľmi.

Kontrola systémov22.11.2023_Informačná konferencia o aktuálnom stave projektu Komunitné ERP v cloude so zameraním na ekologické riešenia

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk