Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

TOP funkcionality ERP, ktoré šetria čas v predvýrobnej etape

V biznise ešte stále existujú oblasti, kam prenikajú moderné trendy pomalšie. Patrí medzi ne aj predvýrobná etapa vo firmách s vlastnou produkciou. Práve tu však vie manažment ušetriť množstvo zdrojov a získať konkurenčnú výhodu.
Dobré ERP riešenie (softvér pre plánovanie firemných zdrojov) zefektívňuje procesy naprieč celou spoločnosťou. Či už je to vyťažovanie faktúr, plánovanie výroby alebo skladové hospodárstvo. Dnes sa pozrieme podrobnejšie na predvýrobnú etapu, kde sa často nevyužíva potenciál moderných riešení, ktoré značne zefektívňujú prácu a šetria čas.

EDI komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi

Electronic Data Interchange, čiže elektronická výmena dát je pojem, ktorý označuje výmenu elektronických obchodných dokumentov medzi dvoma nezávislými spoločnosťami. Napríklad  objednávka, ktorú zákazník vytvorí vo svojom informačnom systéme, sa automaticky prenesie do ERP systému spoločnosti, pre ktorú je objednávka adresovaná.
Týmto krokom odpadá množstvo práce, ako napríklad posielanie objednávky emailom a na druhej strane ručné prijímanie objednávky do informačného systému. Prostredníctvom EDI komunikácie sa na Slovensku najčastejšie posielajú tieto druhy dokumentov:
 • ORDERS (Purchase orders) – objednávka
 • ORDRSP (Order response) – potvrdenie objednávky
 • OSTRPT (Order Status Report) – správa o stave objednávky
 • DESADV (Despatch Advice) – avízo o odoslaní zásielky
 • RECADV (Receiving Advice) – potvrdenie príjmu tovaru
 • INVOIC (Invoice) – faktúra
 • PRICAT (Price/Sales Cataloque) – katalóg tovaru a cien
 • PRODAT (Product data) – informácie o produkte
 • a mnoho ďalších
Cieľom EDI komunikácie je postupne nahradiť papierové dokumenty elektronickými, a tak znížiť náklady spojené s ich výmenou. Zvýši sa tým tiež efektivita a kvalita procesov a odstráni zbytočná chybovosť. Je dôležité poznamenať, že EDI doklady majú rovnakú právnu váhu ako dokumenty „papierové“.

 Automatizované prepojenie na CAD alebo PLM softvér

Používanie CAD (Computer Aided Design) alebo PLM (Product Lifecycle Management) softvérov vo výrobných spoločnostiach je už v dnešnej dobe samozrejmosťou. V praxi sa však často stretávame s tým, že aj napriek tomu, že spoločnosť využíva tieto softvéry a všetky svoje výrobky má evidované v CAD alebo PLM softvéroch, tak následne aj tak všetky kusovníky vytvára druhýkrát ručne vo svojom ERP systéme.
Tento spôsob práce ma množstvo nevýhod. Či už je to neefektívne využitý čas zamestnancov alebo komplikovanosť a zmätky v prípade častých zmien na výrobkoch, keď je nutné okrem zmeny výrobku v CAD softvéry, vykonať vždy následne aj zmenu v ERP systéme.
V dnešnej dobe, keď spoločnosti precízne strážia svoje rozpočty a každý zmätok spôsobuje finančné straty, je riešením používať moderný ERP systém, ktorý ponúka automatizované prepojenia na CAD a PLM softvér. Pomocou tohto prepojenia prebieha prenos množstva dát, medzi tie najčastejšie patrí:
Prenos z PLM do ERP:
 • vyrábané diely
 • zoznam materiálov
 • kusovník (štruktúra výrobku)
 • technologické postupy
 • výrobná zákazka
 • a iné
Prenos z ERP do PLM:
 • nakupované diely (novo založené a ich aktuálne zmeny)
 • náradie a prípravky    
 • informácie o vyrábaných položkách (stav rozpracovanosti, požiadavky na zmeny, odchýlky)
 • číselníkové položky
 • a iné
V praxi to teda znamená, že touto funkcionalitou eliminujeme duplicitnú prácu a zabezpečíme prehľadnosť a dostupnosť všetkých potrebných dát v oboch systémoch. Vďaka automatizovanému prepojeniu môžeme plnohodnotne využívať výhody PLM systému a taktiež výhody ERP systému bez toho, aby sme rozmýšľali, ktoré dáta potrebujeme duplicitne meniť v oboch systémoch.

Rastúce kusovníky – synchronizácia kusovníkov

Keďže do ERP biznisu som prišiel z firmy zameranej na zákazkovú výrobu, funkcionalitu rastúcich kusovníkov oceňujem asi najviac. Moja vlastná skúsenosť bola taká, že bežný ERP systém pred zaradením výrobku do výroby musí mať schválený kusovník. Čo však robiť v prípade, ak výrobok = zložitá zostava zo stoviek komponentov?
Len tvorba konštrukčného návrhu v CAD softvéri môže trvať mesiace. Termín dodania je za rohom a výroba ešte ani nezačala. V takom prípade ponúka rastúci kusovník veľkú výhodu a tá sa znásobí pri použití automatizovaného prepojenia na CAD alebo PLM softvér.
Napríklad konštruktér modeluje v CAD softvéri spomínaný výrobok, ktorého kusovník bude pozostávať zo stoviek komponentov a pôjde o nakupované diely a výrobky vo vlastnej réžii. Povedzme, že zákazník požaduje dodať výrobok do 3 mesiacov od objednania. Ak by mala výroba a nákup čakať na kompletné nakreslenie výrobku konštruktérom, ich čas na objednanie nakupovaných dielov a na výrobu by bol značne obmedzený.
modernom ERP riešení APplus pri použití rastúceho kusovníka však vieme s kusovníkom a jeho komponentami pracovať už počas jeho tvorby. To znamená, že aj keď konštruktér preniesol z CAD resp. PLM softvéru kusovník, ktorý je hotový len na 10%, nákupca a výroba s týmito komponentami vedia pracovať a podľa kusovníka nakupovať alebo vyrábať. Konštruktér pokračuje vo svojej práci a po nejakom čase kusovníky zosynchronizuje a nákup resp. výroba vidí, čo do kusovníka pribudlo a čo je už zaradené do výroby.
To je, samozrejme, iba niekoľko funkcionalít, ktoré v spoločnostiach pomáhajú zefektívňovať procesy. Takýchto „vychytávok“ je v moderných ERP riešeniach mnoho a starý argument: naša spoločnosť je špecifická a žiadne ERP ju nedokáže pokryť, už v dnešnej dobe neplatí.

Videozáznam z informačnej konferencie ku projektu Komunitné ERP v cloudeZdieľanie je znakom dobre postavenej komunity

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk