Novinky

Najnovšie informácie zo sveta Asseco Solutions, 
aktuálne tlačové správy, aktuálne novinky z našich 
produktov a ďalšie inšpiratívne témy na jednom mieste.
Späť na všetky novinky

Business je (aj) o vzťahoch, viete o tom? Partnerská spolupráca ako cesta k rastu a prosperite.

Business je (aj) o vzťahoch, viete o tom? Partnerská spolupráca ako cesta k rastu a prosperite.
V posledných rokoch sa partnerskej spolupráci venuje stále vyššia pozornosť. Partnerská spolupráca však nie je žiadna novinka.
 
Už od nepamäti obchodníci a spoločnosti uzatvárajú vzájomnú partnerskú spoluprácu.
Či už sa na trhu dvaja predajcovia delili o stánok, zdieľali prepravné prostriedky na prevoz tovaru alebo predajca látky predával materiál krajčírstvu v zvýhodnených cenách.  Predajca látok na nákup šiat pre seba a svoju manželku preferoval spomínané krajčírstvo a krajčír potom nehľadal iného dodávateľa látok. Tu môžeme hovoriť o vzniku partnersko-obchodného vzťahu, kde obe strany profitovali z uzatvorenej partnerskej spolupráce. Výrobca látok si zabezpečil predaj svojich látok, aj ak by konkurencia zosilnela alebo mala exkluzívnejší a lacnejší tovar a krajčír zas stáleho zákazníka a hodnotné referencie, ktoré mu získali ďalších dlhodobých zákazníkov.
 
Partnerská symbióza
 
Popísaný vzťah predajcu látok a krajčíra môžeme nazvať symbiotickým. Symbióza je pojem používaný v biológii. Hovorí o vzájomnom spolužití dvoch organizmov s obojstrannými výhodami. Z pohľadu partnerstva je "symbióza" dôležitá. Partnerstvo by malo prinášať výhodné podmienky a benefity pre obe strany. Partnerská spoločnosť poskytuje partnerovi všetky nástroje potrebné pre rast, rozvoj a prosperitu, čo jej samotnej v konečnom dôsledku prináša to isté. Nehovoriac o stabilnom dopyte po službách či tovare, a teda aj stabilite spoločnosti ako takej.
 
Nastavenie partnerských podmienok
 Pozrime sa na modernejší model partnerskej spolupráce. Veľké spoločnosti fungujú na modeloch partnerských programov s jasne stanovenými podmienkami výhod, benefitov a požiadaviek. Vďaka tomu  sa im darí sieť partnerov korigovať, spravodlivo odmeňovať a motivovať. Veľkou výhodou je, že rovnaké pravidlá platia pre všetkých. Takýmto pravidlám hovoríme Pravidlá partnerskej siete. Ide o dokument, ktorý stanovuje základné princípy spolupráce. Sú to v podstate Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre partnerov.
Vďaka Pravidlám partnerskej siete nie sú požiadavky na partnerov závislé od nálady alebo preferencií partnerskej spoločnosti  a rovnaké požiadavky platia pre všetkých partnerov bez rozdielov. Takto je  partner chránený od prehnaných či premenlivých nárokov. Rovnako je aj partnerská spoločnosť chránená pred navyšujúcimi sa požiadavkami partnera na vyššie odmeny či iné zvýhodňovanie. Formou partnerských podmienok sa udržiava v spolupráci rovnováha.
Dobre "ušité" Podmienky partnerskej siete stanovujú dlhodobo stabilnú a prosperujúcu spoluprácu, výhodnú pre obe strany.
 
 Globalizácia vs partnerstvo
 
V posledných rokoch sa obchodný trh otvára aj mimo hranice okresu či samotného štátu. Tomuto javu hovoríme globalizácia. Internet otvoril dvere aj do vzdialených končín sveta a umožňuje spoločnostiam uzatvárať vzťahy a predaje aj na diaľku.
V zmysle partnerskej spolupráce globalizácia naberá úplne iný rozmer. Spoločnosť, ktorá buduje partnerskú sieť, dosahuje prostredníctvom partnerov na územia, kde by to bez partnerov alebo pobočiek kapacitne a kvalitou nezvládla.
Partneri vytvárajú lokálny bod, čím umožňujú partnerskej spoločnosti predaj, dodanie a podporu svojich služieb aj vzdialeným zákazníkom. Výhodou je, že partneri už na danom území majú svoje zázemie, vybudované vzťahy a dobré meno. Do portfólia svojich služieb zahrnú služby partnerskej spoločnosti, ktoré sprostredkujú.
 
  • Partnerské spoločnosti takto vedia prenikať so svojimi službami na širšie územie v krátkom čase.
  • Zákazníci získavajú službu s lokálnou podporou a v lokálnom jazyku
  • A samotná spoločnosť - partner - má možnosť podnikať v oblasti, kde existujú oba významné aspekty -  dopyt aj zdroje.
 
Kvalita  - kto Vás zastupuje?
 
Dobre fungujúci partnerský program je závislý od kvality služieb poskytovaných partnermi. Často sú práve partneri tvárou a vizitkou partnerskej spoločnosti. Ako sa hovorí, voz je len taký pevný, ako jeho najslabšie koleso.
Kvalita poskytovaných služieb sa zabezpečuje certifikáciami. Partneri sú podrobovaní školeniam a certifikáciám, ktoré preveria ich vedomosti a zdatnosti,  čím zabezpečia práve kvalitu a odbornosť. Obzvlášť dôležité to je v prípade poskytovania softvérových služieb a  technológií spojených s implementáciou, nastavením a  následnou starostlivosťou a podporou.
Partnerská spoločnosť poskytuje nástroje a možnosti vzdelávania, čím partnerom umožňuje vzdelávať sa a dosahovať vysokú úroveň odbornosti v danom obore. Veľa vzdelávacích programov je zadarmo, tie náročnejšie sú spoplatnené. Investícia do vzdelania však vždy stojí za to. Síce sa hovorí, že prekvalifikovaných ľudí pribúda, no kvalifikácia v dopytovanej úzkej špecializácii je často výnimočná a vítaná. Práve vďaka vhodne zvolenej kvalifikácii zvyšujú spoločnosti svoju konkurencieschopnosť a otvárajú si nové možnosti.
 
Prečo uzatvárať partnerstvá?
Partnerom, rovnako ako partnerskej spoločnosti, prináša partnerstvo prienik na nové trhy. Partnerská spoločnosť umožňuje zdieľanie kontaktov a obchodných príležitostí, ku ktorým by sa partner za iných okolností nedostal. Partner sa vďaka novej poskytovanej službe (alebo technológii) vie dostať tam, kde mu dvere doposiaľ zostávali zatvorené.
Takto sa sieť partnerových kontaktov rozširuje a sám partner sa vďaka pribúdajúcim referenciám stáva vyhľadávanejším.
Nesmieme zabúdať na fakt, že partner má za chrbtom silnú partnerskú spoločnosť, ktorá ho podporuje, poradí či podrží, alebo odporúča. Veľké spoločnosti majú prístup k väčším zdrojom. Či už sa to týka informácií, portfólia kontaktov alebo financií. Kapacitne vedia pokryť to, na čo partner sám nestačí. Môže ísť o šikovného grafika, cielený marketing, senior špecialistu na poradenstvo pri náročnej zákazke alebo o spoločnú organizáciu "profi" podujatí pre viacerých zákazníkov súčasne.
 
Komunita alebo konkurencia?

Vďaka partnerským podujatiam a konferenciám sa partneri navzájom spoznávajú, môžu sa navzájom inšpirovať a nadviazať spoluprácu aj v iných sférach, než je samotný partnerský program.
Samozrejme, vždy sa v týchto prípadoch jedná aj o konkurenčné vzťahy, tie sa však dajú preklopiť na otvorenie nových možností a vzájomnú spoluprácu.  Dôležité je mať na pamäti vnímavosť, otvorenosť a férovosť. A obojstranný cieľ budovať a tvoriť.
 
Partnerstvo je prínosom
Partnerstvo je teda za vhodných partnerských podmienok a dobre zvoleného predmetu partnerskej spolupráce prínosom z mnohých spomínaných hľadísk. Či už vďaka sprostredkovaniu kontaktov, silnému zázemiu, stabilnému dopytu, silnejšiemu menu, obojstrannej reklame alebo výslednej stabilite na trhu a ekonomickému rastu. 
Kľúčom k úspechu je motivácia na oboch stranách a venovanie drahocenného času a prostriedkov na to, aby vzájomné partnerstvo prekvitalo.
 
Cloud a Mobilita: Kľúč k flexibilite a efektivite v bizniseZačnite so zmenou teraz, začnite so zmenou s nami. Personalizácia prostredia softvéru: Kľúčové vlastnosti pre efektívnu prácu

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu assecosolutions.sk